J�v�re 70 doll�ros olajat akar az OPEC

2009.05.25. 10:36

Pillanatnyilag a 60 doll�ros olaj�r tart�s�t t�zte ki c�lul az OPEC, az olajexport�l� orsz�gok szervezete. Ezt Ali Rodriguez, venezuelai p�nz�gyminiszter, viszont t�l alacsonynak tartja. Szerinte magasabb �rszint sz�ks�ges ahhoz, hogy tov�bbra is t�rt�njenek �jra beruh�z�sok az ipar�gban.

Itt olvashatja a v�ls�g h�reit!

Az alacsony olaj�rak magukban hordozz�k a j�v�ben a nagyon magas olaj�r vesz�ly�t. Ennek oka, hogy mivel most alacsonyak az �rak, nincs mib�l finansz�rozni a termel�s b�v�t�s�t, aminek cs�kken�se �j beruh�z�sok n�lk�l biztosra vehet�.

"Most az t�rt�nik az eg�sz vil�gban, hogy cs�kken a befektet�s a gy�rt�sba, a kutat�sba �s a finom�t�sba. Hossz� t�von ez megint az �rak megugr�s�hoz fog vezetni" - mondta Rodriguez.

Az OPEC kor�bban az �v sor�n m�r 4,2 milli� hord�val cs�kkentette a napi kitermel�st, hogy valamennyire er�s�dni tudjanak az �rak. Az olaj�r ebben az �vben 38 sz�zal�kkal n�vekedett, �s most 61 doll�r k�r�l mozog, de m�g meg sem k�zel�ti az el�z� j�liusi cs�csot a maga 140 doll�r f�l�tti �r�val.

Rodriguez munkat�rsa, a venezuelai olaj�gyi miniszter, Rafael Ramirez az �rak mellett a felhalmozott k�szleteket is figyelemmel k�s�ri. Szerinte ezek m�g mindig "aggaszt�an" magasak, ez�rt az OPEC-nek nem kellene n�velnie termel�s�t.

"A k�szletek 8 sz�zal�kkal magasabbak, mint az elm�lt 5 �v �tlaga" - nyilatkozta Ramirez. "Ez nagyon rossz jel, amit komoly elemezni fogunk a k�vetkez� OPEC �l�sen, ugyanis azt sugallja, hogy felhalmozz�k az olajat."

Az olaj�gyi miniszter szerint az OPEC most a 60 doll�ros �r megtart�s�t, 2010-re pedig a 70 doll�ros �r el�r�s�t t�mogatja. Venezuela sz�m�ra nagyon fontosak a szervezet d�nt�si, ugyanis a legnagyobb d�l-amerikai olajexport�rk�nt bev�telei er�sen f�ggenek az olaj �r�t�l.

Az OPEC k�vetkez� �l�s�t m�jus 28-�n tarja B�csben, ahol �ttekintik a glob�lis gazdas�gi folyamatok hat�sait �s d�ntenek a kitermel�s �tem�nek tov�bbi alak�t�s�r�l.