�jra lehetnek banki b�nuszok

2009.05.25. 8:31

Visszat�rhetnek a r�gi sz�p id�k a sv�jci UBS bankn�l. Az el�z� �vvel ellent�tben id�n m�r szabadon d�nthetnek arr�l a bankn�l, hogy ki milyen �s mekkora bonusz juttat�sban fog r�szes�lni. 2008-ban ehhez m�g a sv�jci korm�nyzat j�v�hagy�sa kellett, mivel akkor �llami seg�ts�gre szorult a bank.

A sv�jci igazs�g�gy miniszter Eveline Widmer-Schlumpf eredetileg m�g �g�retet kapott az UBS-t�l, hogy �talak�tj�k juttat�si rendszer�ket. A banki fel�gyelet viszont m�r �gy nyilatkozott, hogy 2009-re semmilyen utas�t�st vagy ir�nyelvet sem kaptak a korm�nyt�l az extra juttat�sok kapcs�n, �gy az UBS-nek szabad keze van.

A bonuszok pontos form�ja csak 2010-re der�lne ki, de sv�jci lap�rtes�l�sek szerint m�r id�n lehets�ges lenne, hogy a bank n�velje a befektet�si �gazatn�l dolgoz� alkalmazottainak fizet�s�t. �rvel�s�k szerint erre az�rt van sz�ks�g, hogy a konkurencia ne tudja elcs�b�tani a legjobb embereiket.

A p�nz�gyi v�ls�g ut�n, a felel�s�k felkutat�sa kapcs�n nem csak Sv�jcban, de az eg�sz vil�gon �l�nk vit�kat gerjesztett a vezet� beoszt�s� bank�rok fizet�s�nek k�rd�se.

A sv�jci parlament fels�h�za most �gy akarja elej�t venni az �jabb botr�nynak, hogy t�rv�nyjavaslatot ny�jt be, amivel az �llami c�gek vezet�inek szintj�re korl�tozn� a mag�nv�llalkoz�sok menedzsereinek juttat�s�t. A lehets�ges fizet�sek �gy is el�rhetn�k az �vi 645 ezer doll�ros szintet.