Javulhatnak a nyugd�jp�nzt�ri hozamok

2009.05.27. 11:25

Id�n 12-15 sz�zal�k k�r�l alakulhatnak a mag�nnyugd�jp�nzt�ri n�veked�si portf�li�k hozamai - a Generali Alapkezel� szerint. A Bloomberg azonban �vatoss�gra figyelmeztet a r�szv�nyek er�s t�l�razotts�ga miatt. A PSZ�F �sszes�t�se alapj�n egy�bk�nt tavaly a vagyonnal s�lyozott �ves nett� mag�nnyugd�j-p�nzt�ri �tlaghozam m�nusz 20 sz�zal�k volt.

"Id�n 12-15 sz�zal�k k�r�l alakulhatnak a mag�nnyugd�jp�nzt�ri n�veked�si portf�li�k hozamai a szektor eg�sz�t tekintve, 2009 �gy ak�r az elm�lt �vtized egyik legsikeresebb esztend�je lehet" - �ll�tja a Generali Alapkezel� befektet�si igazgat�ja, Pill�r Zsolt.

Az �sszesen 34 nyugd�jp�nzt�ri portfoli� mintegy 110 milli�rd forintos vagyon�t kezel� Generali Alapkezel� befektet�si igazgat�ja kifejtette: "2008-ban pozit�v, 10 sz�zal�k k�r�li hozamokat val�sz�n�s�tett�nk az idei �v v�g�re, �m els�sorban 2009 m�sodik fel�re v�rtuk az �l�nk�l�st a piacokon."

M�rcius �ta bullpiac van

Pill�r szerint a m�rcius eleje �ta tart�, pozit�v nemzetk�zi r�szv�nypiaci hangulatnak k�sz�nhet�en azonban m�jus k�zep�re a klasszikus portf�li�ik hozama megk�zel�tette a h�rom sz�zal�kot, a kiegyens�lyozott portf�li�ikn�l a 4,5 sz�zal�kot, a magas k�lf�ldi r�szv�nykitetts�g� n�veked�si portf�li�ikn�l pedig meghaladta a t�z sz�zal�kot."

"Nem gondolom, hogy a m�rcius �ta �rz�kelhet� piaci folyamatok egy folyamatos bullpiac (bullpiac: emelked� �rfolyamok a t�zsd�n) kezdet�t jelentik, sokkal ink�bb egy tavaly �sz �ta tart�, elny�l� piaci t�ll�v�snek az indokolt pozit�v korrekci�j�t �rz�kelhetj�k" - k�z�lte Pill�r. V�lem�nye szerint a k�vetkez� h�t h�napban is v�ltozatos �rfolyammozg�sok lesznek, a lefel� ir�nyul� trend helyett azonban egy viszonylag sz�les s�v� range trading (egy bizonyos s�vban val� keresked�s) alakulhat ki.

Tavaly 20 sz�zal�kot vesztettek a p�nzt�rak

A nemzetk�zi t�zsd�ken m�rcius �ta val�ban felfel� �vel� a trend, ugyanakkor a Bloomberg �ltal megk�rdezett elemz�k az elm�lt hetekben arra figyelmeztettek, hogy az �rfolyamok emelked�se sokszor indokolatlan, sz�mos r�szv�ny ugyanis m�r id�n tavasszal el�rte a�j�v� �vi c�l�r�t. Vagyis sz�mos r�szv�ny t�l�rt�kelt, a v�llalati eredm�nyek nem t�masztj�k al� a t�zsd�sek v�rakoz�sait. �ppen ez�rt �vatosan kell meg�t�lni a mostani, h�romh�napos r�szv�nypiaci ralit.

Ami pedig a nyugd�jkassz�k hozamait illeti, a mag�nnyugd�jp�nzt�rak az elm�lt t�z �vben - a tavalyi rossz hozam ellen�re - meg�rizt�k az egy�ni sz�ml�kon j�v��rt befizet�seket a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) adatai szerint.

Egy id�n m�rciusi sajt�t�j�koztat�n Erd�s Mih�ly, a�PSZ�F�f�igazgat�-helyettese k�z�lte: a tavalyi mintegy 420 milli�rd forintos befektet�si vesztes�g lenull�zta a mag�nkassz�k el�z� �vekben el�rt befektet�si nyeres�g�t, t�z�ves re�lhozamuk �gy -0,73 sz�zal�k. Az �nk�ntes nyugd�jkassz�k re�lhozama 1999-2008 k�z�tt +0,43 sz�zal�k volt.

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak vagyonnal s�lyozott �ves nett� p�nzt�ri �tlaghozama 1999 �s 2008 k�z�tt +5,7 sz�zal�k volt, tavaly pedig -20 sz�zal�k. A v�laszthat� portfoli�t nem m�k�dtet� p�nzt�rak t�z�ves teljes�tm�nye +6 (tavalyi eredm�ny�k -15,7) sz�zal�k, m�g a v�laszthat� portfoli�s rendszert bevezetett int�zm�nyek hossz� t�v� mutat�ja +5,5 (a tavalyi -22,9) sz�zal�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK