Lemin�s�t�s el�tt a Mol

2009.05.27. 13:16

Stabilr�l lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�vra rontotta a Mol olajipari csoport spekulat�v c�gad�si besorol�s�nak kil�t�s�t szerd�n a Standard & Poor's, az eg�sz eur�pai finom�t�ipar kil�t�sainak "jelent�s" roml�s�ra hivatkozva.

Az S&P a londoni bejelent�s szerint a kil�t�sm�dos�t�ssal egy�tt meger�s�tette a magyar olajc�g "BB plusz" szint� hossz� futam� v�llalati ad�soszt�lyzat�t.

A hitelmin�s�t� a kil�t�s ront�s�nak indokai k�z�tt eml�tette, hogy az �ltala v�rtn�l nagyobb m�rt�kben gyeng�ltek a Mol ad�ss�gr�t�i az idei els� negyed�vben, mert a finom�t� �zlet�g eredm�nye er�teljesen cs�kkent, a devizaad�ss�gra pedig jelent�s hat�st gyakorolt a forint kor�bbi �rfolyamgyeng�l�se.

A Standard & Poor's szerint a kil�t�s m�dos�t�sa t�kr�zi azt is, hogy a Mol besorol�s�ra lefel� hat� nyom�st gyakorolna, ha az olajp�rlat-�zlet�g eredm�nyei a hitelmin�s�t� �ltal kor�bban v�rtn�l "kev�sb� ellen�ll�nak" bizonyuln�nak, �s ez a v�rtn�l gyeng�bb ad�si mutat�kat eredm�nyezne.

Az S&P szerint az eur�pai finom�t�ipar eg�sz�nek k�z�pt�v� kil�t�sai is jelent�sen romlottak a kereslet visszaes�se miatt, �s a Mol neh�zs�geit n�veli a kelet-eur�pai gazdas�gi aktivit�s zuhan�sa.

A Standard & Poor's tavaly novemberben s�llyesztette a jelenlegi, befektet�si szint alatti "BB plusz"-ra a Mol addigi "BBB m�nusz" szint�, m�g �pphogy befektet�i aj�nl�s� c�gad�si besorol�s�t, a horv�t INA olajc�gben eszk�z�lt, ad�ss�gb�l finansz�rozott r�szesed�sszerz�sre hivatkozva.

A hitelmin�s�t� 2005. szeptemberben adta meg a megszor�t�sokkal m�r befektet�sre aj�nlottnak tekintett "BBB" ad�skock�zati oszt�lyzats�v alapfok�t, a "BBB m�nusz"-t els� v�llalati min�s�t�sk�nt a Molnak.

Ehhez f�z�tt akkori elemz�s�ben a Standard & Poor's kiemelte: a Mol a f�ggetlen eur�pai finom�t�k k�z�l addig egyed�lik�nt kapott befektet�i fokozatot az S&P-t�l, amit a korl�tozott versennyel jellemzett, er�teljes kiskereskedelmi poz�ci� �s a finom�t�s nyugat-eur�pai �tlagn�l sz�mottev�en jobb profitr�se indokolt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK