Est�re jav�tott a forint

2009.05.27. 19:24

Szerd�n gyeng�lt a forint a bankk�zi devizapiacon, reggel m�g 280 forint k�r�l j�rt az eur� jegyz�se, a nap sor�n 283 felett is j�rt a kurzus, kora este pedig 282,50 forintba ker�lt a k�z�s eur�pai deviza. Az alacsony forgalomban bek�vetkezett�m�rs�kelt gyeng�l�s els�sorben a lengyel zloty sz�ml�j�ra �rhat�.

A bankk�zi devizapiacon d�lel�tt semmi �rdekes nem t�rt�nt, az eur�t 280-281 forint k�z�tt jegyezt�k. D�lut�n a lengyel kamatd�nt�st k�vet�en a zloty lejt�re ker�lt, ez pedig rossz hat�ssal volt a forintra is.

Nem sokkal 14 �ra�k�r�l az eur��rt t�bb mint 283 forintot kellett adni a bankk�zi devizapiacon. Ezt k�vet�en cs�kkentette h�tr�ny�t a magyar deviza, este h�t �ra ut�n az eur��rt 282,50 forintot kellett adni. Az doll�rt ekkor 202,90, a sv�jci frankot pedig 186,60 forinton jegyezt�k szemben a reggeli 200,80, illetve 185,10 forintos kurzussal. (Cs�t�rt�k reggel az eur�t valamivel 282 forint�alatt jegyezt�k.)

M�st v�rtak

A kora d�lut�n bek�vetkez��forintgyeng�l�s nem j�rt komoly forgalomn�veked�ssel a bankk�zi devizapiacon.�Komoly aggodalomra nincs ok, semmi forintspecifikus h�r nem l�tott napvil�got, r�ad�sul minim�lis a forgalomban s�llyedt a forint jegyz�se.�Term�szetes piaci reakci�r�l volt�sz�, vagyis a zloty gyeng�l�se eset�n ez szinte t�rv�nyszer� folyamat.

A szak�rt�k reggel m�g arra sz�m�tottak, hogy a magyar deviza eur�hoz m�rt jegyz�se�280 forint al� ker�l a szerdai keresked�sben.�Az, hogy ez nem j�tt �ssze els�sorban a�v�rtn�l visszafogottabb nemzetk�zi befektet�i hangulatnak volt k�sz�nhet�. Reggel �gy t�nt a szerdai�lengyel kamatd�nt�s el�tt��vatosabban kezelt�k a r�gi�s deviz�kat, �m a vars�i jegybank�rok�a kamatot v�ltozatlanul hagy� l�p�se ut�n sem v�ltozott �rdemben a helyzet.

El�t�rbe ker�lhetnek a makromutat�k

A jelek szerint a vil�g p�nzpiacain ut�bbi hetekben kialakult er�teljes emelked�s�al�bbhagy�s�val a befektet�k��jra a k�rnyez� orsz�gok nem t�l r�zs�s gazdas�gi mutat�ira��figyelnek,�ez pedig�nem a legjobb jel a k�zelj�v�re n�zve.

Az elm�lt k�t nap arra utal, hogy al�bbhagy� befektet�i kock�zatv�llal�si kedv �s stagn�l� r�szv�nypiacok mellett �s egy�b pozit�v r�gi�s fejlem�nyek hi�ny�ban a deviz�k nem tudj�k meg�rizni kor�bbi poz�ci�ikat �s elkezdek lassan lefel� cs�szni a lejt�n - �rt�kelte a devizapiaci esem�nyeket S�r�s Csaba. A�Takar�kbank elemz�je hozz�tette:�a szerdai gyeng�l�s�m�g nem nevezhet��gyeng�l� trendnek, de a forint jegyz�s�t�meghat�roz� nemzetk�zi folyamatokra mindenk�ppen �rdemes lesz figyelni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK