T�bb mint 300 amerikai bank bajban

2009.05.27. 18:30

Tizen�t �ve nem l�tott szintre emelkedett az Egyes�lt �llamokban a probl�m�s p�nzint�zetek sz�ma. A fel�gyeleti szerv, az FDIC adatai szerint az idei �v els� h�rom h�napja alatt 305 probl�m�s bank volt a vil�g vezet� gazdas�g�ban, ami 40 sz�zal�kos emelked�st jelent az el�z� negyed�vhez k�pest.

A BBC jelent�se szerint az emelked�s abb�l ad�dik, hogy a bankoknak tov�bbra is komoly gondjai vannak a hitelk�rtya-k�lcs�n�kkel �s a jelz�loghitelekkel, amelyeknek a visszafizet�s�re �rezhet� hat�sa van a v�ls�gnak.