Oszk�: A k�vetkez� korm�ny d�nt az eur� el�szob�j�r�l

2009.05.28. 7:38

A gazdas�gi visszaes�s m�rt�ke �s annak �teme �vatoss� teszi a korm�nyt az eur��vezethez csatlakoz�s �jabb c�ld�tum�nak kit�z�s�vel kapcsolatban - mondta Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter a Napi Gazdas�gnak.

A lap cs�t�rt�ki sz�m�ban megjelent interj�ban a p�nz�gyminiszter hangs�lyozta, hogy az eur� bevezet�se ennek ellen�re tov�bbra is els�dleges c�l, �m ehhez a gazdas�g �llapot�n kell v�ltoztatni.

Oszk� P�ter szerint a csatlakoz�s az eur� el�szob�j�nak tekintett ERM-II �rfolyamrendszerhez a hivatalos f�rumokon az �sszel vet�dhet fel, de ebben a k�rd�sben val�sz�n�leg a k�vetkez� korm�ny hozza meg a v�gs� d�nt�st.

Az alig egy h�napja kinevezett p�nz�gyminiszter a kiad�scs�kkent� l�p�seken t�l az ad�rendszer napirenden l�v� �talak�t�s�t tartja legfontosabb feladat�nak. A 30 milli� forint �rt�khat�r alatt az �nkorm�nyzatokra b�zz�k, kivetik-e az ingatlanra az ad�t vagy sem - mondta a p�nz�gyminiszter, aki szerint nincs politikai agg�ly a vagyonad� ellen. Elmondta, hogy a vagyonad� eset�ben az�rt d�nt�ttek a t�rgyi ad�ztat�s mellett - vagyis az�rt nem vonj�k �ssze a vagyont�rgyakat - mert technikai szempontb�l �gy azt k�nnyebb bevezetni. Ugyanakkor nem z�rta ki, hogy "ilyen ir�nyba tov�bb fejleszthet� az ingatlanad�z�s".

A p�nz�gyminiszter szerint az �nkorm�nyzatok el fogj�k fogadni az ipar�z�si ad� k�zpontos�tott beszed�s�t, mert az �gy hat�konyabb lesz. J�v�re m�g nem, de azt k�vet�en ennek hat�s�ra is n� majd az ebb�l sz�rmaz� bev�tel.

A cafeteria ad�ztat�s�n�l, a meleg �tkez�si utalv�nyok �s az �d�l�si csekk eset�ben Oszk� szerint a kedvezm�nyes kulcs lehet a kompromisszum, s n�h�ny h�ten bel�l megsz�lethet err�l a meg�llapod�s. Ugyanakkor a mag�n-nyugd�jp�nzt�ri befizet�sekn�l csak a mag�nszem�lyek befizet�s�t indokolt szerinte t�mogatni a j�v�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK