Gazdas�gi adatok bomb�zz�k ma a t�zsd�t

2009.05.29. 9:19

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 202,15 pontos emelked�ssel, 15 846,88 ponton nyitott p�nteken, ami a cs�t�rt�ki z�r� �rt�k�hez k�pest 1,29 sz�zal�kkal er�s�d�tt. Az elm�lt napok r�vid megtorpan�sa ut�n alapvet�en optimista hangulat� keresked�sre sz�m�tanak a megk�rdezett elemz�k.

Bal�sy Zsolt, a Concorde �rt�kpap�r Zrt. elemz�je elmondta: a magyar b�rze minim�lis pozit�v tartom�nyban lehet a nap elej�n els�sorban a fejlett piacokon eddig tapasztalt, illetve a hat�rid�s indexek alapj�n val�sz�n�s�tett ism�telt emelked�s hat�s�ra.

Ill�s L�szl�, a Quaestor Zrt. elemz�je kiemelte: p�nteken az Egyes�lt �llamokb�l, valamint az eur�z�n�b�l is sz�mos jelent�s makrogazdas�gi adat �rkezik, amelyek ak�r egym�ssal ellent�tes hat�sokat is kiv�lthatnak a nap folyam�n.

A Quaestor szak�rt�je szerint a nap legnagyobb k�rd�sei k�z� tartozik, hogy a kor�bbi napokban fel�lteljes�t� OTP k�pes lesz-e "besz�llni" egy esetleges nagyobb emelked�sbe. Ill�s L�szl� hozz�tette: a nyit�s el�tt szint�n neh�z eld�nteni, hogy a jelenleg "nem t�l szerencs�s csillagzat alatt �ll�" Mol tudja-e korrig�lni az elm�lt napokban elszenvedett vesztes�geit, vagy tov�bbi "lecsorg�sba" kezd.

Az OTP vezet�i k�z�l Wolf L�szl� 10 000 darab t�rzsr�szv�nyt �rt�kes�tett 3507 forintos �tlag�ron - olvashat� a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n. A bank vez�rigazgat�-helyettes�nek r�szv�ny�llom�nya ezzel 697 640 darabra v�ltozott, ami 0,25 sz�zal�kos tulajdoni h�nyadnak felel meg.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 61,96 pontos, 0,39 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 15 644,73 ponton z�rt cs�t�rt�k�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK