B�r�s�g el�tt folytat�dik a Mol �s a Szurgutnyeftyegaz vit�ja. Az orosz c�g az�rt kezdem�nyez jogi elj�r�st, mert nem jegyezt�k be a r�szv�nyk�nyvbe a Mol �prilis 23-ai k�zgy�l�se el�tt. Ez�rt a Szurgut nem vehetett r�szt a�Mol d�nt�seinek meghozatal�ban, j�llehet nem sokkal azel�tt t�bb mint h�sz sz�zal�kos r�szv�nypakettet v�s�rolt a magyar v�llalatban.

A Mol cs�t�rt�k�n�a B�T honlapj�n k�z�lte, hogy az orosz olajc�g, a Szurgutnyeftyegaz t�rv�nyess�gi fel�gyeleti elj�r�st kezdem�nyezett a�magyar olajt�rsas�g�ellen a F�v�rosi B�r�s�g mint C�gb�r�s�g el�tt.

Az oroszok�a Szurgutnyeftyegaz r�szv�nyk�nyvi bejegyz�s�nek megtagad�sa miatt fordultak a b�r�s�ghoz - a sz�kszav� t�j�koztat�s szerint.

Megvett�k az OMV r�szesed�s�t

Az orosz c�g n�h�ny h�napja�megszerezte az osztr�k OMV-t�l a Mol t�bb mint 20 sz�zal�kos r�szv�nypakettj�t. A Mol �prilis 23-ai k�zgy�l�s�n a Szurgutnyeftyegaz azonban nem tudott r�szt venni, ugyanis a r�szv�nyk�nyvbe val� bejegyz�s�ket megtagadt�k. Az oroszok a h�rek szerint nem feleltek meg a magyar�jogszab�lyokban el��rt felt�teleknek.�

A Mol �prilis v�gi k�zgy�l�s�n�id�k�zben megszavazt�k azokat az el�terjeszt�seket, amelyeket a menedzsment javasolt a c�g f�ggetlens�g�nek garant�l�s�ra, az �gynevezett "lopakod� felv�s�rl�s" elleni v�dekez�s c�m�n. K�s�bb a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja, Hern�di Zsolt �gy nyilatkozott, hogy a Szurgutnyeftyegazt nem tekinti lopakod�nak. �

Hern�di kor�bbi nyilatkozata

Hern�di�a Szurgutnyeftyegaz r�szv�nyk�nyvi bejegyz�s�r�l is nyilatkozott�kor�bban. Szerinte�a k�zgy�l�s �ta "enyhe �zenetv�lt�sok" t�rt�ntek a Szurgutneftyegazzal, amelyek els�sorban azt taglalt�k, mi�rt nem tudott r�szt venni az �ves rendes k�zgy�l�sen.

Hern�di akkor azt is hozz�tette:�"a jogszab�lyok szerint, illetve a Magyar Energia Hivatal be nem fejezett elj�r�sa miatt azt sem tudni, hogy Mol-r�szv�nyesnek tekinthet�-e az orosz c�g, ez�rt b�rmilyen k�r�s�nek teljes�t�se komoly jogi fejt�r�st okozna most nekik.

Az igazgat�s�gnak nem volt m�rlegel�si lehet�s�ge, hiszen a jogszab�lyok alapj�n nem tehetett m�st, minthogy nem jegyezte be a r�szv�nyk�nyvbe" a Szurgutnyeftyegazt.