Gyeng�l�ben a forint

2009.06.12. 10:21

Kiss� gyeng�lt p�ntek reggel a forint: a cs�t�rt�k d�lut�ni, jelent�s er�s�d�s ut�n - melynek sor�n az eur� �rfolyama r�vid id� alatt n�gy egys�ggel, 276 forint al� s�llyedt - 277 forint f�l�tt jegyezt�k a k�z�s eur�pai p�nzt. K�s�bb, kisebb ingadoz�s ut�n, d�l k�r�l eg�szen 278-ig metn fel az �rfolyam.

P�nteken gy�r forgalomra sz�m�tanak a devizapiacon az MTI �ltal megk�rdezett keresked�k, r�szben az�rt, mert a lengyel piacon t�bb meghat�roz� szerepl� hossz� h�tv�g�t tart, r�szben pedig az oroszorsz�gi banksz�nnap miatt. A keresked�k "kev�s piacbefoly�sol� h�rt" �s gy�r forgalom mellett 276 �s 283 k�z�tt ingadoz� �rfolyamot v�rnak.

"�gy t�nik, nem lesz nagy rali a h�t utols� napj�n a r�gi�s deviz�k piac�n. Erre abb�l lehet k�vetkeztetni, hogy egyel�re m�nuszba fordultak a k�rnyez� t�zsd�k, �s nincs olyan h�r a piacokon, ami tov�bb h�zhatn� az eddig is sz�pnek mondhat� eheti teljes�tm�nyt. Alapvet�en 275-279-es s�vban v�rjuk az �rfolyamot p�nteken, k�l�n�sebb trend n�lk�l" - �rta S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je.

A piac alapj�ban v�ve a t�rs�gre tov�bbra is nagy kock�zatot jelent� lettorsz�gi devizahelyzet j�v� heti fejlem�nyeire v�r. A zloty eset�ben �sszess�g�ben pozit�vnak t�nnek a tendenci�k, egy kem�ny ellen�ll�si k�sz�bbel 4,42-4,43 eur�/zloty �rfolyamn�l. Reggel kilenc �rakor 4,4570 volt a jegyz�s.

A doll�rt 196,01 forinton jegyezt�k reggel kilenc �rakor, szemben az el�z� d�lut�ni 198,85 forintos szinttel. A sv�jci frankot 182,84 forinton jegyezt�k p�ntek reggel kilenc �rakor az el�z� esti 184,58 forint ut�n, 100 jap�n jent pedig 200,41 forinton, 202,76 forint ut�n.

KAPCSOLÓDÓ CIKK