J�nius 15-�n, azaz h�tf�n ker�lnek forgalomba az �j 200 forintos �rm�k. A k�tsz�z forintos bankjegy 2009. november 15-�ig m�g t�rv�nyes fizet�eszk�z marad.

A k�tsz�zas �rme t�meges gy�rt�sa valamivel t�bb mint egy h�napja kezd�d�tt el. A k�tf�le f�mb�l �ll� �rm�b�l �v v�g�ig 71 milli� k�sz�l - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) k�zlem�ny�b�l.

A 200 forintos �rme bimet�l, azaz k�t elt�r�, k�v�l s�rga, bel�l ez�stsz�n� f�m �tv�zet�b�l k�sz�l.

A k�ls� (s�rga) gy�r� 75 sz�zal�kban r�zb�l, 21 sz�zal�kban cinkb�l, 4 sz�zal�kban pedig nikkelb�l k�sz�l. Ugyanebb�l az �tv�zetb�l k�sz�lnek 5, illetve 20 forintosaink.

A bels� (sz�rke) mag 75 sz�zal�kban r�zb�l, 25 sz�zal�kban pedig nikkelb�l �ll.

Az �rme a lakoss�g �ltal megszavazott L�nchidat �br�zolja. A forint t�rt�net�ben el�sz�r fordul el�, hogy egy p�nzen szerepl� mot�vumot azok v�lasztott�k ki, akik nap mint nap k�zbe veszik majd.

A k�tsz�z forintos bankjegy pedig 2009. november 15-�ig m�g t�rv�nyes fizet�eszk�z marad. A pap�rp�nzr�l �rm�re v�lt�s h�tter�ben els�sorban a nemzetgazdas�gi megtakar�t�s �s az a hossz� t�v� jegybanki c�l �ll, hogy az MNB megk�nny�tse a lakoss�g majdani �t�ll�s�t az eur�ra.

A jelenleg forgalomban l�v� 200 forintos 12 �vig volt forgalomban. A Magyar Nemzeti Bank 1997-ben kezdte meg egy teljesen �j bankjegysorozat kibocs�t�s�t.

A 7 c�mletb�l �ll� bankjegycsal�d utols� - egyben legmagasabb - c�mlete, a 20 ezer forintos, 2001 febru�rj�t�l van forgalomban. A legalacsonyabb c�mlet pedig a most b�cs�z� 200 forintos.

A sz�ban forg� sorozatban kibocs�tott bankjegyek el�oldal�n a magyar t�rt�nelem kimagasl� szem�lyis�geinek arck�pei l�that�k, a bankjegyek h�toldal�n hozz�juk kapcsol�d� t�rt�nelmi sz�nhelyek jelennek meg. A bankjegysorozat valamennyi c�mlet�nek m�rete azonos (154x70 millim�ter.)