D�nt�ttek a lak�shitelesekr�l, v�giggyeng�lte a napot a forint - v�ls�gh�rad�

2009.06.16. 2:02

A vagyonad�r�l t�rgyaltak, a lak�shitelesek seg�t�s�re szavaztak a honaty�k h�tf�n. A forint v�gig gyeng�lt, a t�zsd�k sem brill�roztak, csak 2011-re lehet 3 sz�zal�kos a hi�ny. Bajnai szerint a korm�ny nem t�mogathatja a v�zvagyon privatiz�ci�j�t. Kedden publik�lj�k az euroz�na fogyaszt�i��rindex�nek v�ltoz�s�t.�V�ls�gh�rad�.

Olvassa el itt a v�ls�g h�reit!

Kedden kider�l, h�ny �j aut�t regisztr�ltak m�jusban az eur�z�n�ban, majd a fogyaszt�i �rindex, szint�n m�jusi, v�ltoz�s�t is nyilv�noss�gra hozz�k, a ZEW a j�nius hangulatindex�t publik�lja. Az �KK h�romh�napos dkj-aukci�t tart 40 milli�rd forint �rt�kben. Az Egyes�lt �llamokban pedig a m�jusi termel�i �rindexet publik�lj�k.

Az ellenz�k n�lk�l t�rgyaltak az ad�csomagr�l

H�sz perc alatt lezavart�k a k�pvisel�k a j�v� �vi ad�csomag �s a vagyonad�r�l sz�l� t�rv�nyjavaslat r�szletes vit�j�t a parlamentben. A lak�shitelesek v�delm�r�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�s�t csaknem egyhang�an megszavazt�k.

V�giggyeng�lte a napot a forint. A nyit�st k�vet�en egy darabig gyeng�lt a forint az eur� ellen�ben, azt�n a reggeli 277 �s 278 k�z�tti szintekr�l d�lut�n ism�t 280 forint f�l� emelkedett az eur� �rfolyama. V�g�l d�lut�n �t �ra k�r�l 281,78-as szinten �llapodott meg. P�ntek d�lut�n m�g 277,42 forintot �rt egy eur�.

Az Eur�pai Bizotts�g fenntartja ugyan a t�lzottdeficit-elj�r�st Magyarorsz�ggal szemben,�v�rhat�an a k�vetkez� hetekben fogalmaz meg �j hi�nyc�l aj�nl�st, amelyben a GDP ar�nyos �llamh�ztart�si hi�ny 3 sz�zal�k al� szor�t�s�t 2011-re �rja el� - mondta Kov�cs �lmos, a P�nz�gyminiszt�rium szak�llamtitk�ra.

Rossz nap a t�zsd�knek, magyar rizst akarnak az om�niak

Nagyot esett nap v�g�re a BUX. Negat�v r�gi�s hangulatban 364,90 pontos, 2,25 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 15 888,70 ponton z�rt�a�Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe h�tf�n.

Buktak a nyugat-eur�pai t�zsd�k is. Vesztes�ggel z�rtak a nyugat-eur�pai r�szv�nyt�zsd�k, f�k�nt a k�olaj �s a nyersanyagok �r�nak cs�kken�se miatt.

Mivel a szinte az �sszes piaci r�szv�ny esett a negat�v makroadatok h�r�re, a Dow 185 pontot vesztett, a Nasdaq �s az S&P500 is t�bb, mint 2 sz�zal�kos m�nuszban z�rt.

A korm�ny nem t�mogatja a v�zvagyon privatiz�ci�j�t - mondta Bajnai Gordon korm�nyf� h�tf�n a parlamentben, v�laszolva F�nagy J�nos fideszes k�pvisel� k�rd�s�re.

Om�ni befektet�k ak�r 15 ezer hekt�ron is termeltetn�nek rizst Magyarorsz�gon, ezzel a jelenlegi term�ster�let �tsz�r�s�re n�het; az om�ni befektet�k g�zzal fizetn�nek a magyarorsz�gi rizs�rt - mondta Farkas J�nos, a�� Cs�rdasz�ll�si Agr�r Zrt. igazgat�s�g�nak eln�ke h�tf�n.

Az Obama-korm�ny hatalmas �l�nk�t� csomagja j�v� �v k�zep�re n�mileg mag�hoz t�r�ti az amerikai gazdas�got, amely 2010-ben v�rhat�an 0,75 sz�zal�kkal fog n�vekedni - k�z�lte h�tf�n a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF), amely szerint az Egyes�lt �llamok m�g nem m�szott ki a v�ls�gb�l.

K�zel k�tmilli� uni�s munkahely v�lt k�dd�

Minden kor�bbin�l nagyobb m�rt�kben, csaknem k�tmilli� f�vel cs�kkent a foglalkoztatottak sz�ma az Eur�pai Uni�ban id�n m�rcius v�g�ig az el�z� negyed�vhez k�pest - k�z�lte h�tf�n az Eurostat.

A v�ls�gnak m�g nincs v�ge, de az ut�bbi id�ben egyre gyakrabban hallani olyan h�reket, amelyek a kr�zis viszonylag gyors lefoly�s�ra utalnak. A fejlett orsz�gok m�r azon agg�dnak, hogy mik�nt lehet visszafogni az �llamh�ztart�si deficiteket, illetve cs�kkenteni a befektet�k infl�ci�s f�lelmeit, mik�zben azt is ki kellene tal�lni, hogyan lehet v�get vetni a mostani, az �llami forr�sokat szintre kontroll n�lk�l felhaszn�l� politik�nak.

Az orosz p�nz�gyminiszter a doll�rt t�mogat� nyilatkozattal�mondott ellent f�n�k�nek a G8 p�nz�gyminisztereinek cs�cstal�lkoz�ja ut�n. A befektet�ket megnyugtat� interj� arra enged k�vetkeztetni, hogy a vil�gp�nznek mostan�ban nem t�mad egyk�nnyen vet�lyt�rsa.

Drasztikusan cs�kkentette a szlov�k p�nz�gyminiszt�rium az idei �vben v�rhat� GDP-el�rejelz�s�t: a gazdas�g v�rhat�an 6,2 sz�zal�kkal fog zsugorodni az id�n, m�g febru�rban a t�rca m�g 2,4 sz�zal�kos n�veked�sre sz�m�tott.

A Pest Megyei B�r�s�g j�nius 15-i joger�s �t�let�vel j�v�hagyta a Nemzeti Fogyaszt�v�delmi Hat�s�gnak (NFH) azt a hat�rozat�t, amely t�meges jogellenes prom�ci�k miatt 50 milli� forintos fogyaszt�v�delmi b�rs�ggal s�jtotta a Tesc�t.

A Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm�nak felt�telezett megs�rt�se miatt elj�r�st ind�t a Penny Market Kft. ellen - �ll a versenyhivatal �ltal az [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�nyben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK