Az eur�z�na bankjai az id�n �s j�v�re 238 milli�rd eur�s vesztes�gre sz�m�thatnak a v�ls�g miatt - der�l ki az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) jelent�s�b�l, amely szerint nem a rossz p�nzpiaci befektet�sekkel, hanem a�v�llalati�hitelekkel lesz baj.

A p�nz�gyi stabilit�si jelent�s szerint az eur�z�na bankjai �s a t�rs�g �ltal�nos gazdas�gi teljes�tm�nye k�z�tt nagyon szoros az �sszef�gg�s, a p�nzint�zetek vesztes�gei a v�rakoz�sok szerint a v�llalati hiteleken keletkeznek majd. A jegybanki szak�rt�k szerint a p�nz�gyi rendszer stabilit�s�val kapcsolatos bizonytalans�gok �s rizik�k tov�bbra is l�teznek.

A Financial Times (FT) tud�s�t�sa szerint az EKB bor�l�t� el�rejelz�se felgyors�thatja a bankrendszer ellen�ll�k�pess�g�t m�r� stressztesztek lefuttats�s�t, mik�zben az eur�pai jegybank azt is k�z�lte, hogy a nagy nyugat-eur�pai bankok t�keell�totts�ga el�gs�ges a recesszi�s id�k t�l�l�s�re.

Nem csak az eur�pai bankok vannak neh�z helyzetben, a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) �prilisi becsl�se szerint az Egyes�lt �llamokban 2009-ben �s 2010-ben �sszesen 750 milli�rd doll�rt buknak majd a bankok, �s m�g m�jusban is arra sz�m�tottak, hogy legal�bb 540 milli�rd doll�ros m�nusszal lehet sz�molni.

Az EKB szerint a legnagyobb vesz�lyek, amelyek a bankrendszert fenyegetik a k�vetkez�k: a nagy bankokkal szembeni bizalomveszt�s, a v�rtn�l nagyobb lak�s�res�s a tengerent�lon, a biztos�t�i szektor helyzet�nek roml�sa, illetve a most prognosztiz�ltn�l is nagyobb recesszi� az eur�z�n�ban.