Az orosz korm�ny is besz�llt a Szurgut-Mol �gybe

2009.06.19. 17:48

Az orosz korm�nyf� helyettese szerint Moszkva t�mogatni fogja a Szurgutnyeftyegazt a magyar Mollal folytatand� t�rgyal�sain. A Mol viszont nem tud ilyen t�rgyal�sokr�l.

Az orosz korm�ny t�mogatni fogja a Szurgutnyeftyegaz olajipari mag�nc�get a magyar Mollal folytatand� t�rgyal�sain - mondta Igor Szecsin orosz minisztereln�k-helyettes p�nteken a Reuters h�r�gyn�ks�gnek.

Semmilyen t�rgyal�s nem folyik az orosz c�g �s a Mol k�z�tt - mondta az MTI �rdekl�d�s�re Ferencz I. Szabolcs, a Mol-csoport kommunik�ci�s igazgat�ja.

A nagys�gra negyedik orosz olajv�llalat a k�zelm�ltban meglepet�sszer�en v�s�rolta fel az osztr�k OMV t�rsas�g Molban birtokolt r�szv�nycsomagj�t (21 sz�zal�kot) mintegy 1,4 milli�rd eur��rt.

A v�ratlan orosz l�p�st - a Reuters komment�rja szerint - a Mol er�s ellen�ll�ssal fogadta �s a magyar korm�ny k�pvisel�i is aggodalmaikat hangoztatt�k az el�re nem jelzett jelent�s orosz tulajdonszerz�s miatt.

"A Kreml-bar�t Szurgut viszont bar�tinak nevezte k�zeled�s�t a magyar c�ghez" - �rja a Reuters".

Kor�bban Hern�di Zsolt, a Mol eln�k-vez�rigazgat�ja �gy nyilatkozott, hogy az �prilis 23-ai�k�zgy�l�s �ta "enyhe �zenetv�lt�sok" t�rt�ntek a Szurgutneftyegazzal, amelyek els�sorban azt taglalt�k, mi�rt nem tudott r�szt venni az �ves rendes k�zgy�l�sen. (A Szurgut emiatt jogi elj�r�st is kezdem�nyezett id�k�zben a Mol ellen.)

Hern�di kor�bbi nyilatkozat�ban kijelentette: a jogszab�lyok szerint, illetve a Magyar Energia Hivatal be nem fejezett elj�r�sa miatt azt sem tudni, hogy Mol-r�szv�nyesnek tekinthet�-e az orosz c�g, ez�rt b�rmilyen k�r�s�nek teljes�t�se komoly jogi fejt�r�st okozna most nekik. Az igazgat�s�gnak nem volt m�rlegel�si lehet�s�ge, hiszen a jogszab�lyok alapj�n nem tehetett m�st, minthogy nem jegyezte be a r�szv�nyk�nyvbe a Szurgutnyeftyegazt.