R�g nem volt arra p�lda, hogy a magyar forint olyan sz�k s�vban mozogjon, mint h�tf�n: a magyar p�nz �rfolyama egy sz�zal�kon bel�l ingadozott hajnalt�l estig. Nap k�zben, am�g a pesti devizapiac nyitva tartott, m�g kisebb volt a mozg�s -,messze egy sz�zal�k alatti: az eur� a forinthoz k�pest a 275,9-es �s a 277,2-es �rt�k k�z�tt hull�mzott ekkor. A pesti piac z�r�sa ut�n�viszont j�rt 275 forint alatt is az eur�.

H�tf�n z�r�skor az eur� 276 forint f�l�tt volt (16 �ra 42 perckor 276,33 volt az �rfolyam), ez a m�lt heti - egyhavi rekordot jelent�, 275 alatti - kurzusokn�l valamivel gyeng�bb �rt�k, de nem t�lzottan jelent�s v�ltoz�s. A pesti piac z�r�sa ut�n a forint a nemzetk�zi keresked�sben 275 al� is jutott ugyanakkor h�tf�n. Este f�l h�t ut�n 274,89 forinton�is �llt p�ld�ul az eur�.

Az esti er�s�d�sben val�sz�n�leg szerepet j�tszhatott a nemzetk�zi t�zsd�k pozit�v hangulata, �s az is, hogy a magyar orsz�ggy�l�s ad�z�ssal kapcsolatos t�rv�nyeket is elfogadott, �gy�megszavazt�k a honaty�k�p�ld�ul a vagyonad� bevezet�s�re tett javaslatot is.

A doll�rhoz k�pest ink�bb er�s�d�tt h�tf�n a forint, a hajnali �s reggeli, 198-at k�zel�t� �rfolyamok ut�n a pesti d�lut�ni z�r�skor egy doll�r�rt csak 196,2-196,4 forintot kellett adni.

A sv�jci frank m�g kevesebbet mozgott a forinthoz k�pest, az �rfolyam 181 forint/frank k�r�l volt, z�r�skor egy kicsit f�l�tte j�rt a kurzus, 181,06 forintot kellett adni egy frank�rt.