A Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA) h�tf�n er�sen cs�kkentette k�z�pt�v� glob�lis olajkeresleti el�rejelz�s�t: jelenleg a 2008-2014 id�szak eg�sz�nek olajkereslet-n�veked�si �tlag�t napi 540 ezer hord�ra, 0,6 sz�zal�kra teszi, a kor�bbi, decemberi el�rejelz�s�ben szerepl� napi egymilli� hord�s n�veked�si j�slattal szemben.

A mostani el�rejelz�s alapj�n 2014-ig 85,8-89 milli� hord� lesz �tlagosan a vil�g napi olajkereslete, az id�szak v�g�re is csak 89 milli� hord�t �rve el. Egy �vvel ezel�tt, akkor a 2013-ig terjed� id�szak v�g�re m�g napi 94,14 milli� hord� glob�lis olajig�nyt val�sz�n�s�tett az IEA.

A p�rizsi sz�khely� szervezet k�z�pt�v� olajpiaci kitekint�s�ben t�bbf�le forgat�k�nyvet �ll�t fel: 0,4-1,4 sz�zal�kos olajkereslet-n�veked�si forgat�k�nyvekkel, az IMF idei Vil�ggazdas�gi Kitekint�s�ben k�z�lt GDP-n�veked�si adatokra alapozva. A legmer�szebb n�veked�si forgat�k�nyv szerint a 2012-2014 id�szakra a vil�ggazdas�g m�r ism�t k�zel 5 sz�zal�kos n�veked�st �r el.

A visszafogottabb forgat�k�nyv csak alacsonyabb, 3 sz�zal�kos �tlagos vil�ggazdas�gi n�veked�ssel sz�mol 2012-ig. A k�l�nb�z� forgat�k�nyveket az IEA a vil�ggazdas�g nagy n�veked�si bizonytalans�g�val indokolta.

Ugyanakkor az olajk�n�lat az IEA szerint 2008-2014 k�z�tt �tlag napi 4 milli� hord�val n�, naponta 1,5 milli� hord�val kev�sb�, mint azt a szervezet kor�bban val�sz�n�s�tette. Az �ssztermel�sb�l az OPEC-en k�v�li termel�k 50-51 milli� hord�s napi termel�st adnak majd a vizsg�lt id�szakban.