Magyarorsz�g szeptember v�g�ig eurok�tv�nyt tervez kiadni, fokozatosan visszat�rve a piaci finansz�roz�shoz, �p�tve a korm�ny gazdas�gpolitik�ja ir�nt n�vekv� befektet�i bizalomra, �rta szerd�n a Reuters h�r�gyn�ks�g, Oszk� P�ter p�nz�gyminisztert id�zve.

A p�nz�gyminiszter azt is elmondta, hogy az eddigi f�jdalmas k�lts�gvet�si int�zked�sek ut�n m�g tov�bbi megtakar�t�sokra van sz�ks�g a k�zigazgat�sban, hogy az �llamh�ztart�si hi�nyt j�v�re a hazai �sszterm�k (GDP) 3,8 sz�zal�k�ra lehessen cs�kkenteni az idei 3,9 sz�zal�kr�l.

"El�sz�r bizony�tani kellett magunknak �s a vil�gnak, hogy a feladatot el tudjuk v�gezni, �s ez a szakasz h�tf�n lez�rult" - mondta Oszk� a h�r�gyn�ks�gnek, arra utalva, hogy h�tf�n a parlament j�v�hagyta a j�v� �vi ad�v�ltoz�sokat, amelyeket a piac a kisebbs�gi korm�ny f� pr�bat�tel�nek tartott, �s amelyeken a Nemzetk�zi Valutaalappal (IMF) tavaly �sszel al��rt hitelkeret-egyezm�ny is alapul.

Magyarorsz�g t�bb bankot megb�zott, hogy szervezzen tal�lkoz�kat k�tv�nybefektet�kkel egy j�v� heti bemutat�k�r�tra, amelynek a v�g�n m�g nem lesz kibocs�t�s. "A k�vetkez� id�szakban tesztelni akarjuk, mennyi piaci finansz�roz�st lehet kihaszn�lni. Fontos, hogy az IMF-t�l van �g�ret �s lehet�s�g tov�bbi finansz�roz�sra sz�ks�g eset�n, de el�sz�r azon kell dolgoznunk, hogy l�ssuk, mik�nt vonzhatunk p�nzt a piacr�l, �s mennyi lehet az a p�nz" - id�zte a Reuters Oszk�t.

Oszk� azt mondta, a korm�ny nem lesz partner semmif�le v�laszt�si k�ltekez�shez. "Nem hiszem, hogy lenne lehet�s�g a k�lts�gvet�s saroksz�mainak m�dos�t�s�ra. Lehet vit�t nyitni a szoci�lpolitika priorit�sair�l, de t�bb p�nz�nk nem lesz" - mondta. Hozz�tette: tov�bbi megtakar�t�sokra van sz�ks�g a helyi k�zigazgat�sban �s a k�zleked�si rendszerben, f�leg a M�V-n�l.