Gyeng�bb a forint, 270 k�r�l ingadozik a kurzus

2009.07.02. 9:02

Az eur� cs�t�rt�k reggel 268,8 �s 269,4 forint k�z�tti s�vban mozgott�a devizapiacon. A pesti piacnyit�s ut�n 270 f�l� ment az �rfolyam, azt�n visszament 269,72-ig, s�t, 268 al� is ker�lt a kurzus.

A londoni bankk�zi piacon cs�t�rt�k�n kora reggel 268,88 forintot �rt egy eur� a szerda k�s� esti 268,72 forinttal szemben. Ez 0,06 sz�zal�kos gyeng�l�st jelent. K�s�bb tov�bb gyeng�lt a forint, az �rfolyam f�l t�z k�r�l 270 f�l� jutott, 270,31-en is �llt p�ld�ul a kurzus, majd visszament 269,72-ig, s�t f�l tizenkett� el�tt m�r 268 alatti �rt�kekig er�s�d�tt a forint.

K�rd�s ezek ut�n, meddig tarthat� a jelenlegi �rfolyam, �s esetleg stabilan 270 forint alatt tud-e maradni az eur� a k�vetkez� napokban. (Egyel�re cs�t�rt�k�n nem l�tszik stabilnak az �rfolyam.)

Kamatcs�kkent�st hozhat a dr�ga forint

Ha a forint stabiliz�l�dna a jelenlegi, 270 k�r�li�szinten, vagy megk�zel�ten� a 260 forintos eur� �rfolyamot, akkor megny�lna az �t a kamatcs�kkent�s fel� - mondj�k a szak�rt�k. Egy doll�r cs�t�rt�k�n kora reggel 189,99 forintot �rt. A forint ezzel 0,05 sz�zal�kkal gyeng�lt a doll�rral szemben a szerda k�s� esti �rfolyamhoz k�pest.

H�t fontos esem�nye volt, hogy az eur� kurzusa kedden tart�san 275 forint al� ment, erre�legut�bb janu�rban volt p�lda. K�s�bb folytat�dott az er�s�d�s, szerd�n m�r a 270 forintos hat�rt is �tt�rte az �rfolyam.

A forinter�s�d�s okai

A�pozit�v nemzetk�zi befektet�i hangulatnak �s a pozit�v r�gi�s fejlem�nyeknek k�sz�nhet� a forint er�s�d�se.�A r�gi�s deviz�k egym�ssal v�llvetve er�s�dtek a h�t eddigi r�sz�ben. Az elm�lt 1 h�napot tekintve m�g mindig a forint�j�r az �len, hiszen a j�niusi m�lypontj�r�l m�r csaknem 6,8 sz�zal�kot er�s�d�tt, mik�zben a�zloty 3,9, a cseh korona pedig 4,8 sz�zal�kkal dr�gult.

A�magyar p�nz jobb teljes�tm�ny�ben szerepet j�tszik az is,�hogy Rom�ni�ban tegnap 9 sz�zal�kra cs�kkent az alapkamat, �gy Magyarorsz�g k�n�lja a legmagasabb ir�nyad� kamatot a t�rs�gben.�Igaz, egyre t�bben latolgatj�k az MNB kamatv�g�s id�szer�s�g�t is - h�vta fel a figyelmet S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je.

A forinter�s�d�shez hozz�j�rult, hogy�Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter jelezte, a�harmadik negyed�vben eur�alap� �llamk�tv�nyt bocs�that ki Magyarorsz�g, ez pedig jelzi a magyar �llam sz�nd�k�t a piaci alap� finansz�roz�shoz val� visszat�r�sre. A legut�bbi eur�ban �s egy�ltal�n b�rmilyen deviz�ban denomin�lt magyar �llampap�r-kibocs�t�s 2008 j�nius�ban t�rt�nt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK