Meglátszik a válság az APEH bevételein

2009.07.22. 15:20

Összességében az APEH által kezelt államháztartási bevételek az előirányzatokat, illetve a tavalyi első félévben elértet megközelítve teljesültek. Az elmaradásban már a gazdasági visszaesés hatásai jelentkeznek. A hivatal hatósági eszközeinek alkalmazásakor is - elsősorban a szankciók megállapításakor és a fizetési könnyítési kérelmek elbírálásánál - mérlegel, és méltányosan jár el a gazdasági visszaesés következményei miatt.

A válság híreit itt olvashatja!

Az APEH a kezelésében lévő adókból - a magánnyugdíj pénztárak részére beszedett 179,9 milliárd forintot nem számítva- összességében 4113,3 milliárd forint bevételt realizált az első félévben. A tavalyi utolsó negyedévben kezdődött és idén kiteljesedett gazdasági recesszió következtében - az előzetes várakozásoknak megfelelően - a 2009. első félévi bevételek 3,7 százalékkal elmaradnak a múlt év első félévének teljesítésétől. Ezen belül az egyes adónemeknél eltérő trendek érvényesültek, a visszaesés leginkább az általános forgalmi adóban, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adónemeknél tapasztalható.

Adatbázis a köztartozásmentes vállalkozásokról

2009. február 10-én jelent meg először a köztartozásmentes adózói adatbázis a hivatal internetes honlapján. Az első közzétételkor 5227 vállalkozás, a június 10-i frissítéskor már 20 511 vállalkozás szerepelt az adatbázisban. 2009. első félévében 165 ezer darab adó- és együttes adóigazolást adtak ki az igazgatóságok országosan.

A köztartozások rendezése érdekében a hivatal összesen 9,2 milliárd forint visszaigénylést tartott vissza, amely az előző év azonos időszakában visszatartott összeget 22 százalékkal haladja meg.

A hivatal továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kötelezettségüket nem teljesítő adózók székhelyvizsgálatára, melyek nyomán az év első hat hónapjában 4859 határozat született adószám felfüggesztésre, valamint 5108 esetben történt adószám törlés.

Népszerű elektronikus bevallás

A félév során az adóhivatal közel 12,7 millió darab bevallást és 8,2 millió darab kontroll-adatszolgáltatást vett nyilvántartásba. Köztük növekvő számban érkeznek az idén bevezetett bevallást helyettesítő nyilatkozatok. A bevallások csaknem háromnegyedét elektronikusan nyújtották be, a kontroll-adatszolgáltatásoknál ez az arány a 99 százalékot is meghaladja.

Sikeres volt az új, egyszerűsített szja bevallási lehetőség bevezetése. Az adóhatósághoz 341 500 nyilatkozat érkezett be az egyszerűsített bevallás igényléséhez, és április 27-ig az adóhatóság 295 500 fő részére állította elő és küldte meg 0853E bevallási ajánlatát postai úton, e-mail címre, illetőleg elektronikus tárhelyre. A kiküldött ajánlatokból 2009. június végéig összesen 277 978 darab bevallás érkezett vissza (a kiküldött ajánlatok 93,9 százaléka).

Az adózóknak idén lehetőségük volt legfeljebb 4 hónapos pótlékmentes részletfizetést kérni 100 ezer forintot el nem érő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségükre. Ezt a lehetőséget 2009. július 5-ig mintegy 38 ezren vették igénybe, 1617 millió forintra kérve részletfizetést.

Ellenőrzés

2009. évben továbbra is kiemelt vizsgálati cél a feketegazdaság fehérítése az ellenőrzés eszközeivel. A jövedelem- (nyereség-) minimum alatt vallók ellenőrzése a már kialakított eljárási rend alapján folytatódott. Az első félév során az igazgatóságok 23 ezer 500 darab jogelőd nélkül újonnan alakult vállalkozás 27 százalékánál végezték el a törvény által előírt preventív vizsgálatot.

Idén a hátralékbehajtási tevékenység során összesen 147,8 milliárd forint kintlévőség folyt be, a megnövelt számú végrehajtási cselekmények ellenére 5,5 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a működő adózók hátraléka az év végihez képest nem változott lényegesen, ezen belül a magánszemélyek tartozásai 8,3 százalékkal csökkentek, a működő gazdálkodóké viszont 2,5 százalékkal növekedtek.

Az igazgatóságok az első félév során 2849 elektronikus árverést hirdettek meg; 2049 esetben ingóságokat, 800 alkalommal ingatlanokat kínáltak megvételre. A regisztrált ajánlatok száma összességében megközelítette a 6900-at. Egy ajánlattevő átlagosan kétszer-háromszor licitált. Az ingóárveréseknél 68 százalékos, ingatlan árveréseknél 76,7 százalékos megtérülési arány mutatható ki.

A büntető feljelentések száma közel 30 százalékkal, a feljelentésekkel érintett bűncselekmények száma 33 százalékkal nőtt, a feltárt elkövetési összeg 40 százalékkal emelkedett 2008. I. félévéhez képest. Az elkövetési összeg részaránya az adócsalással összefüggő bűncselekmények körében a legmagasabb, összességében meghaladja a 18 milliárd forintot. Mindebből a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály munkatársai 20 esetben tettek büntető feljelentést, melyekre 10 esetben tiltott szerencsejáték szervezése miatt került sor.

 

 

2008. I. félév

2009. I. félév

Személyi jövedelemadó

976,5

947,6

Általános forgalmi adó

1010,1

929,7

Társasági adó

205,2

220,6

Egyszerűsített vállalkozói adó

43,7

44,4

Illetékbevételek

75,6

64,8Az APEH bevételei a főbb adónemenként (milliárd forint), forrás: APEH

KAPCSOLÓDÓ CIKK