�ves m�lyponton a sv�jci frank �rfolyama

2009.07.31. 16:07

P�nteken d�lel�tt er�s�d�tt a forint, az eur� �rfolyama t�bb mint 2 forinttal ker�lt lejjebb, k�s�bb azonban m�rs�kelte h�tr�ny�t az eur�pai p�nz. A p�nteki nap �rdekess�ge, hogy az MNB statisztik�ja szerint az id�n m�g nem volt ilyen alacsonyan a sv�jci frank �rfolyama.

J�l kezdte a h�t utols� keresked�si napj�t a forint. P�ntek reggel m�g 268 forint felett mozgott az eur� �rfolyama,�a d�lel�tt folyam�n�266 forint al� ker�lt,�k�s�bb azonban cs�kkentette h�tr�ny�t ez eur�pai p�nz. N�gy �ra k�rny�k�n 267 forintn�l volt a kurzus. Ekkor a doll�r�189,20 forintot, a napk�zben 173 forint al� is ben�z� sv�jci frank pedig 174,50�forintot �rt.

J�lius utols� napja �rdekess�ggel is szolg�lt, aminek v�lhet�en a sv�jcifrank-alap� devizahitelt t�rleszt� h�ztart�sok �r�lnek.�P�nteken ugyanis a sv�jci frank Magyar Nemzeti Bank (MNB) �ltal meghat�rozott, hivatalos k�z�p�rfolyama 173,74 forint volt, m�rpedig hasonl�an alacsony szintre ebben az �vben m�g nem volt p�lda.�(Az eur� p�nteki 266,43 forintos hivatalos k�z�p�rfolyam�n�l janu�r elej�n jegyeztek fel alacsonyabb kurzust a jegybanki statisztika szerint.)

A nap egyetlen jelent�sebb piacmozgat� esem�nye a v�rtn�l jobb m�sodik negyed�ves amerikai GDP-adat k�zz�t�tele volt, ami �tmenetileg megrend�tette az eur�t a doll�rral szemben, �s k�zvetve a forint �s a zloty eset�ben is �tmeneti gyeng�l�st id�zett el�.

A piacon mind a forint, mind a zloty m�rs�kelt er�s�d�s�t v�rj�k az elk�vetkez� napokra, amennyiben a nemzetk�zi befektet�i hangulatban nem k�vetkezik be negat�v fordulat. A forint er�s�d�s�vel szemben 265,50 �s 264 forintos eur� �rfolyamn�l jelentkezhet er�teljesebb ellen�ll�s, a zloty er�s�d�s�vel szemben pedig 4,15-�s eur� �rfolyamn�l. A zloty 4,16-os eur� �rfolyam k�r�l ingadozott nap k�zben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK