T�vozik az OTP vez�rigazgat�-helyettese

2009.07.31. 17:14

T�vozik az OTP Bankt�l Urb�n L�szl� vez�rigazgat�-helyettes, k�z�s megegyez�ssel, j�lius 31-i hat�llyal, "az egys�ges menedzsmentszeml�lett�l elt�r� vezet�i felfog�s miatt" - k�z�lte a bank a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n p�nteken.

A munkaviszony megsz�n�s�vel egyidej�leg Urb�n L�szl� igazgat�s�gi tags�ga is megsz�nik, �s lemond valamennyi, a t�rsas�g �rdekelts�geiben viselt poz�ci�j�r�l.

A k�zlem�ny szerint az OTP Bank Nyrt. strat�giai �s p�nz�gyi div�zi�j�nak vezet�s�vel - amely mag�ban foglalja a befektet�i kapcsolatok ir�ny�t�s�t is - 2009. augusztus 1-jei hat�llyal a bank eln�k-vez�rigazgat�ja Bencsik L�szl�t b�zza meg, akit a sz�ks�ges enged�lyek k�zhezv�tel�t k�vet�en a div�zi� �l�re vez�rigazgat�-helyettess� nevez ki.

Urb�n karrierje

Urb�n L�szl� 1959. j�lius 25-�n sz�letett. A�budapesti k�zgazdas�gtudom�nyi egyetem�p�nz�gy szak�n v�gzett 1982-ben. Egyetemi adjunktus lett, majd egyetemi doktor titulust szerzett. 1988-89-ben tanulm�nyokat folytatott a Kaliforniai Egyetemen, majd 1992-93-ban a Princenton Egyetemen.

1990-92-ben az �llami Vagyon�gyn�ks�g igazgat�tan�cs�nak tagja volt. 1989 ut�n n�h�ny �vig a Fidesz gazdas�gi szak�rt�csoportj�nak vezet�jek�nt tev�kenykedett. 1993 december�t�l a Fidesz orsz�ggy�l�si k�pvisel�je lett. 1998-ban, az Orb�n-korm�ny alakul�sakor�sz�ba ker�lt p�nz�gyminiszter-jel�ltk�nt.

1995 �ta k�l�nb�z� p�nzint�zetekn�l - t�bbsz�r is k�lf�ld�n - dolgozott Urb�n: el�bb a Vil�gbankn�l, majd az ABN-Amr�n�l t�lt�tt be posztokat. 1998-2000-ben a Postabank vez�rigazgat�-helyettese volt (ez m�r Princz G�bor bankt�l val� t�voz�sa ut�n t�rt�nt).

Urb�n 2007-ben ker�lt vez�rigazgat�-helyettesk�nt az OTP-hez, ahol Sp�der Zolt�nt v�ltotta a poszton. Urb�n az OTP el�tt a Citigroupn�l (2000-2005) �s a Magyar Nemzeti Bankn�l dolgozott.