V�ls�gh�rad�: dr�gul� arany �s cukor, sz�guld� BUX �s OTP

2009.07.31. 1:19

P�nteken itthon a c�gek sz�m�nak alakul�s�r�l publik�lnak statisztik�t, az eur�z�n�ban pedig munkan�lk�lis�gi �s infl�ci�s adatok ker�lnek nyilv�noss�gra. Cs�t�rt�k�n er�s�d�tt a forint �s a BUX, nyert New York �s Nyugat-Eur�pa a t�zsd�n. Javult a magyar k�lkereskedelmi m�rleg. Cs�kkent viszont a nyeres�ge a Lufthans�nak, az Exxon Mobilnak �s a Szurgutnyeftyegaznak. Hajnali v�ls�gh�rad�.

A v�ls�g tov�bbi h�reit itt olvashatja!

T�bb magyar adatsor is napvil�got l�t p�nteken. A K�zponti Statisztikai Hivatal jelent�s�b�l kider�l, hogy h�ny gazdas�gi szervezetet tartottak nyilv�n Magyarorsz�gon az els� f�l�vben. A statisztika k�pet adhat arr�l, hogy a v�ls�g miatt mennyivel cs�kkent a c�gek sz�ma.

A Magyar Nemzeti Bank a v�llalati, h�ztart�si �s a bankk�zi kamatok j�niusi alakul�s�t t�kr�z� adatok mellett publik�lja a befektet�si alapok m�lt havi m�rleg�t is.

Mi v�rhat� p�nteken k�lf�ld�n?

Eur�p�ban is lesz mozg�s: p�nteken jelenik meg az eur�z�na j�niusi munkan�lk�lis�gi r�t�ja, majd az orsz�gcsoport j�liusi infl�ci�j�ra vonatkoz� becsl�st hozz�k nyilv�noss�gra. Sv�jcban a Kof gazdas�gkutat� int�zet teszi k�zz� a legfrissebb bizalomindex�t, amely az orsz�g gazdas�gi helyzet�r�l �rulkodik majd.

Az Egyes�lt �llamokban az el�zetes m�sodik negyed�ves GDP-statisztik�t publik�lj�k, ez Obama eln�k cs�t�rt�ki nyilatkozata szerint ism�t negat�v lesz. A Bloomberg elemz�i konszenzusa negyed�ves �sszevet�sben 0,7 sz�zal�kos hanyatl�st jelez el�re, az el�z� 5,5 sz�zal�kos visszaes�s ut�n. Bizonytalan�gra utal, hogy a becsl�sek meglehet�sen sz�les s�vban sz�r�dtak, volt olyan szak�rt�, aki 2,8 sz�zal�kos visszaes�st val�sz�n�s�t, de akadt j�slat 0,7 sz�zal�kos n�veked�sre is.

P�nteken folytat�dik a nemzetk�zi gyorsjelent�si szezon, t�bbek k�z�tt olyan �ri�sc�gek sz�molnak be m�sodik negyed�ves teljes�tm�ny�kr�l, mint az olajszektorban �rdekelt amerikai Chevron �s a francia Total, a gumiabroncsair�l ismert Michelin, a b�nyaiparban �rdekelt AngloAmerican, valamint a British Airways l�git�rsas�g.

Mi t�rt�nt cs�t�rt�k�n?

A t�zsd�k k�z�l cs�t�rt�k�n nagyot jav�tott a BUX-on az OTP, pluszban z�rt New York, �s kilenchavi cs�csra �rkeztek a nyugat-eur�pai t�zsd�k.

Az �rupiacon dr�gult az arany, az olaj �s a cukor.

Ami forintot illeti, j�rt a magyar deviza 267 forint alatt is cs�t�rt�k�n, de a Merrill Lynch tov�bbi er�s�d�st v�r.

A Magyar Nemzeti Bank jegybanktan�cs�nak tagja, Nem�nyi Judit ugyanakkor a fokozatos kamatcs�kkent�sr�l�besz�lt egy cs�t�rt�ki nyilatkozat�ban.�

Olcs� t�vh�, terjeszked� Gazprom

Szombatt�l olcs�bb lesz a t�vh�.

A Gazprom igyekszik Eur�p�t k�rbeb�sty�zni saj�t �rdekelts�geivel - err�l az [origo]-n olvashatnak elemz�st.

Tov�bb javult a magyar k�lkereskedelmi m�rleg.

Negat�v�h�rek

Rossz h�r is �rkezett, hiszen a hazai GE-n�l le�p�t�sekre sz�m�t a v�llalati szakszervezet. Megjelent az APEH legfrissebb feketelist�ja - ez sem okozott sok �r�met.

K�lf�ldr�l is �rkeztek rossz h�rek sz�p sz�mmal. Szlov�k bankokat min�s�tett le a Moody's, Rom�nia 8 sz�zal�kos GDP-es�sre k�sz�l, rosszul alakult a n�met munkan�lk�lis�g.

Cs�kkent az Exxon Mobil, a Szurgutnyeftyegaz �s a Lufthansa profitja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK