Az angol font doll�rhoz viszony�tott �rfolyama 1,6850 al� zuhant, m�g az eur� �rfolyama 0,8540-ig ugrott fel a brit devioz�val szemben, mivel a brit jegybank, a Bank of England (BoE) bejelentette, hogy kib�v�tik a k�tv�nyv�s�rl�si programot 125 milli�rd fontr�l 175 milli�rd fontra.

Az ir�nyad� r�ta a v�rtnak megfelel�en tov�bbra is rekord alacsony szinten, 0,50 sz�zal�kon maradt, �m ez a bejelent�s v�ratlanul �rte a piacot, mivel minden jel arra mutatott, hogy a brit gazdas�gi mutat�k javul�sa alapj�n a jegybank nem fogja kib�v�teni a k�tv�nyv�s�rl�si programj�t. A legnagyobb k�tv�nykeresked�k is erre sz�m�tottak.

A jegybanki k�zlem�ny szerint, hi�ba javult a p�nzpiaci helyzet, tov�bbra is t�r�keny, a recesszi� m�lyebb lesz, mint arra kor�bban sz�m�tottak. A font gyeng�l�se 2008 v�g�n, 2009 elej�n olyan mark�ns volt, hogy az infl�ci�s nyom�s m�g mindig relat�ve er�snek mondhat�. A bankok hitelk�n�lata tov�bbra is sz�k�snek mondhat�, mivel a kihelyezett probl�m�s hitel�llom�ny is olyan magas, hogy a hitelez�ssel kapcsolatos terheket magasan kellett tartani.�

A most kib�v�tett k�tv�nyv�s�rl�si programot 3 h�napra ki kell b�v�teni �s a v�s�rolt k�tv�nyek lej�rat�t is vari�lni kell. A BoE minden h�ten h�tf�n, kedden �s szerd�n v�s�rol k�tv�nyeket. H�tf�nk�nt 10-25 �ves, keddenk�nt a 25 �vn�l hosszabb lej�rat� pap�rok v�s�rl�s�ra ker�l majd sor, s szerd�nk�nt a 3-10 �ves pap�rokat v�s�rolja majd a jegybank. A k�tv�nyv�s�rl�sok kezdeti id�pontja az augusztus 10-�vel kezd�d� h�t lesz, s minden h�ten cs�t�rt�k�n, �tkor k�z�lnek r�szleteket a v�s�rl�sokr�l - �ll a Questor elemz�s�ben.