Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) cs�t�rt�k�n, a t�bbs�gi piaci v�rakoz�snak megfelel�en, egy sz�zal�kon hagyta alapkamat�t. A bank utolj�ra m�jusban cs�kkentette a kamatot, negyed sz�zal�kponttal 1,00 sz�zal�kra, rekord m�lys�gbe.

Jean-Claude Trichet az ECB sajt�t�j�koztat�j�n �gy nyilatkozott, a jelenlegi kamatszintet megfelel�nek tartj�k. K�s�bb k�rd�sre v�laszolva azt mondta, nem vitatt�k meg, hogy ez lenne az alapkamat als� hat�ra. Az elm�lt h�napok negat�v infl�ci�s r�t�i m�g�tt �tmeneti hat�sok �llnak, amelyek m�r csak r�vid ideig hatnak, az �v v�g�re ism�t pozit�v adatok j�hetnek. Az infl�ci�s v�rakoz�sok lehorgonyzottak, az �rstabilit�s k�z�p t�von is tarthat� lesz.

A gazdas�gi aktivit�s gyenge marad az �v h�tral�v� r�sz�ben, de a visszaes�s kisebb, mint az els� negyed�vben volt. 2010-ben fokozatos fellend�l�s kezd�dhet meg, 2010-ben pozit�v GDP adatok j�hetnek. A legut�bbi makroadatok is meger�s�tik a kor�bbi gazdas�gi el�rejelz�st, de tov�bbra is vannak bizonytalans�gok. A n�veked�st seg�thetik a gazdas�g�l�nk�t� l�p�sek, a bizalom javul�sa, azonban a nyersanyag�rak felfut�sa, a p�nzpiacok alakul�sa, a protekcionista int�zked�sek �s a munkaer�piaci folyamatok jelentenek legink�bb kock�zatot a n�veked�sre. Az ECB egy h�nap m�lva v�zolja fel friss gazdas�gi progn�zis�t - der�l ki a Questor Elemz�s Csoport k�zlem�ny�b�l.

Trichet n�veked�ssel kapcsolatos szavai nyom�n az eur� kisebb er�s�d�st mutatott a doll�rral szemben, 1,4372-r�l 1,440,3-ig, �tmenetileg.