Felem�s v�lem�nyek a nyugd�jkassz�k devizabefektet�seir�l

2009.08.12. 7:29

A korm�ny j�lius 23-�n d�nt�tt arr�l, hogy a mag�nnyugd�jp�nzt�rak a n�veked�si portfoli� vagyon�nak 35, m�g a kiegyens�lyozott �s a klasszikus portfoli�k vagyon�nak 20, illetve 5 sz�zal�k�t tarthatj�k nem forintban denomin�lt, vagyis devizaeszk�z�kben. A szab�lyoz�s a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g szerint eddig a lehet� legliber�lisabb volt, a devizabefektet�sek mostani korl�toz�sa visszal�p�s.

Bed� Tibor, a Stabilit�s befektet�si tan�csad�ja az MTI-nek hangs�lyozta: a diverzifik�ci� jelent�s hozz�adott �rt�k, lehet�v� teszi, hogy a p�nzt�rtagok ne legyenek egyoldal�an kiszolg�ltatva a hazai gazdas�g teljes�tm�ny�nek, r�szes�lhessenek a jobban prosper�l� gazdas�gok, p�nz- �s t�kepiacok hozam�b�l.

Az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r szerint az �j szab�lyoz�s cs�kkenti az egyes portfoli�k diverzifik�lhat�s�g�t, sz�k�ti az �sszer� kock�zat mellett el�rhet� legmagasabb hozam elv�b�l k�vetkez� "t�bb l�bon �ll�st", �s v�g�l, a megengedett ar�nyokon fel�li jelenlegi devizaalap� befektet�seit a p�nzt�rnak az el��rt hat�rid�ig akkor is �rt�kes�tenie kell, amennyiben a piaci viszonyok nem a legkedvez�bbek lesznek.

A jogszab�ly megfelel� �tmeneti id�t biztos�t az �t�ll�shoz a szak�rt� szerint, a limitek az �v v�g�ig p�nzt�ri cash flow-val, vagyis az �j d�jbev�telek forinteszk�z�kbe val� befektet�s�vel teljes�thet�ek. Ez persze �tlagos szinten mondhat� el, az egyes p�nzt�rak eset�ben a helyzet ett�l elt�r� lehet - f�zte hozz� Bed� Tibor.

Pill�r Zsolt, a Generali Alapkezel� befektet�si igazgat�ja a napokban viszont �gy v�lekedett, az �j devizamegfeleltet�si szab�lyok stabiliz�lhatj�k a magyar �llampap�rpiac likvidit�s�t. A hazai r�szv�nypiacnak is komoly l�k�st adhatnak, a jellemz�en hazai befektet�k �rdekl�d�s�re sz�mot tart� kis- �s k�zepes kapitaliz�ci�j� t�rsas�gok pap�rjaiba �jra visszat�rhet a v�s�rl�er�.