V�ls�gh�rad�: A GDP bezuhan�sa ellen�re j�l tartotta mag�t a forint �s a BUX is

2009.08.14. 0:00

A forint - b�r napon bel�l kiss� gyeng�lt - �s a�pesti t�zsdeindex� is j�l tartotta mag�t a gyenge GDP �s lefel� nyit� amerikai t�zsd�k ellen�re. A v�rtn�l jobb lett az eur�z�na GDP-je. S�nre ker�lt a Volkswagen-Porsche f�zi�, al��r�sra k�sz a�Magna �s a GM szerz�d�se az Opel megv�tel�r�l. J�l teljes�tett a m�sodik negyed�vben a n�met �s a francia gazdas�g is. V�ls�gh�rad� p�ntek hajnalban.

P�nteken mind az eur�z�na, mind az USA j�liusra vonatkoz� fogyaszt�i �rindexei napvil�got l�tnak. Az eur��vezeti infl�ci� j�liusban a v�rakoz�sok szerint�h�/h� alapon a j�niusi 0,2 sz�zal�kr�l -0,6 sz�zal�kra esik.

Az amerikai infl�ci� j�liusban egy �vre visszatekint�en a progn�zisok alapj�n�-1,9 sz�zal�k lesz a�j�niusi -1,4 sz�zal�k ut�n. H�/h� alapon az el�z� 0,7 sz�zal�kos �remelked�si �tem a v�rakoz�sok szerint az �rak v�ltozatlans�g�ig lassul.

Az amerikai ipari kibocs�t�s a j�niusi 0,4 sz�zal�kos visszaes�sr�l v�rhat�an 0,2 sz�zal�kos emelked�sbe fordul.

Rosszul alakultak a kanadai �j aut� elad�sok j�niusban, az el�z� h�nap egy sz�zal�kos emelked�s�b�l v�rhat�an ugyanekkora es�sbe fordul

Ugyancsak cs�kken�st mutat a�University of Michigan fogyaszt�i bizalmi indexe.

P�nteken teszi k�zz� az OTP Bank�m�sodik negyed�ves gyorsjelent�s�t.� Elemz�k szerint a r�szv�ny �rfolyam�nak alakul�s�ra nem lesz jelent�s hat�ssal a gyorsjelent�s publik�l�sa, m�sok ugyanakkor �gy v�lik, csak akkor nem indul be profitrealiz�l�s a t�zsd�n, ha a bankcsoport a konszenzusos becsl�sekn�l l�nyegesen jobb sz�mokat k�z�l.

Az MNB �s a P�nz�gyminiszt�rium nem k�z�l makroadatot, a KSH a j�niusi �p�t�ipar kibocs�t�s adatait k�zli p�nteken.

A forint �s a BUX� is tartotta mag�t

Sem a gyenge amerikai nyit�s, sem a m�sodik negyed�ves magyar GDP v�rtn�l�nagyobb es�se�nem h�zta le a pesti t�zsd�t.

A forint meredek emelked�n kezdte a napot, az eur� b�cs�t mondott a 270 forint feletti tartom�nynak, z�r�sra valamelyest gyeng�lt, de er�s maradt a magyar fizet�eszk�z.

V�kony nyeres�ggel z�rtak a piacok�New Yorkban.

A�n�met �s a francia gazdas�g ugyanakkor jobban teljes�tett a v�rtn�l� a m�sodik negyed�vben, N�metorsz�g GDP-je 2008 �ta el�sz�r n�vekedett.

A v�rtn�l jobb lett az eur�z�na GDP-je

A Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) tagorsz�gai j�v�hagyt�k 250 milli�rd doll�r �rt�k� SDR �j kibocs�t�s�t. A l�p�s c�lja, hogy n�velj�k az IMF rendelkez�s�re �ll� forr�sokat a gazdas�gi vil�gv�ls�g kezel�s�re.

Az eur�z�na m�sodik negyed�ves GDP-je�fel�lm�lta az el�rejelz�seket.

B�r nyeres�ges maradt a m�sodik negyed�vben a Raiffeisen International, nett� profitja az els� negyed�vinek csak 40 sz�zal�ka volt.

T�keemel�sre k�sz�l az OMV, az osztr�k olajmulti 800 milli� eur� �rt�k� r�szv�nykibocs�t�st fontolgat.

S�nen a VW-Porsche �gylet

Z�ld f�nyt adott cs�t�rt�k�n a Volkswagen (VW), �s a Porsche fel�gyel� bizotts�ga is a k�t aut�gy�r �sszeolvad�s�hoz.

Al��r�sra k�sz szerz�d�stervezetet dolgozott ki az General Motors (GM) �s a Magna az Opel aut�gy�r �tv�tel�r�l.

J�l ment az FHB-nek, a bankpap�r �rfolyama�a negyed�ves jelent�s k�zz�t�tele nyom�n kil�tt.

Sokkal t�bbet dolgoznak az �j EU-tag�llamokban az alkalmazottak, mint a r�giekben, �s ebben a "munkaversenyben" a rom�nok vezetnek.

KAPCSOLÓDÓ CIKK