Az alabamai k�zpont� Colonial BancGroup tev�kenys�g�nek besz�ntet�se a legnagyobb idei bankbuk�snak sz�m�t Amerik�ban a MarketWatch �s a Bloomberg szerint. A c�g maradv�nyait felv�s�rl� BB&T Corp. viszont a kilencedik legnagyobb bank lehet az USA-ban a mostani �gylet nyom�n. M�sik n�gy kisebb bank is cs�dbe jutott p�nteken - k�t arizonai, egy nevadai �s egy pennsylvaniai p�nzint�zet sz�nik meg.

A�Birmingham News online kiad�sa szerint�az alabamai bank�gyi hat�s�g, az Alabama Banking Department �tvette a Colonial Bankot, �s �tadta azt a sz�vets�gi bet�tbiztos�t�si t�rsas�gnak, az FDIC-nek. A Colonial bank cs�dgondnoka �gy az FDIC lett, amely az �szak-Carolin�ban bejegyzett BB&T Corp.-nak adja tov�bb a megbukott Colonial eszk�zeit.

A Colonial �sszes eszk�z�t �tadj�k a BB&T-nek. Az al.com szerint a Colonial m�rlegf��sszege 25 milli�rd doll�r volt, �s �sszesen 355 fi�kkal rendelkezett Alabama, Florida, Georgia, Nevada �s Texas �llamokban.

A nagy nyertes: a BB&T

A BB&T Corp. 150 milli�rd doll�ros m�rlegf��sszeg� bank, amely a p�nz�gyi v�ls�g egyik haszon�lvez�je lehet Amerik�ban. A BB&T ugyanis abban az amerikai r�gi�ban er�s, ahol sok bankcs�d k�vetkezett be id�n: ez az USA d�lkeleti r�sze. Nem v�letlen teh�t, hogy a BB&T �rfolyama emelkedni kezdett a Colonial-buk�s nyom�n.

A mostani �gylettel a BB&T a kilencedik legnagyobb amerikai bank lehet a Bloomberg szerint, �s meger�s�theti poz�ci�it egy olyan piacon, ahol eddig viszonylag gyeng�bb volt: Alabam�ban ugyanis a Colonial volt a m�sodik legnagyobb bank.

A BB&T most az �sszamerikai piacon a 11. helyr�l ugorhat el�re, �s olyan bankokat el�zhet meg a list�n, mint a Capital One Financial Corp. �s a SunTrust Banks Inc.

Rekord buk�s

A Colonial megsz�n�se fel�lm�lja az idei eddigi rekordot, a floridai BankUnited Financial 13 milli�rdos buk�s�t. A Colonial r�szv�nyei 12 sz�zal�kot estek, miel�tt p�nteken felf�ggesztett�k volna a vel�k val� keresked�st. A felv�s�rl� BB&T r�szv�nyei 9 sz�zal�kkal emelkedtek az �tv�tel hivatalos bejelent�se el�tt. (Igaz, az �gyletr�l m�r kor�bban megjelentek a Bloomberg �s a MarketWatch h�rei.)

Id�n eddig 77 amerikai bank ment cs�dbe a gazdas�gi �s p�nz�gyi v�ls�g miatt. Az RBC Capital Markets febru�ri v�lem�nye szerint egy�bk�nt 3-5 �v alatt v�rhat�an t�bb mint ezer bank bukik el a kr�zis sor�n. A Bloomberg szerint az idei bankbez�r�sok 17 �ve nem l�tott �temben zajlanak.

A megbukott Colonialt 1981-ben alap�tott�k Montgomery v�ros�ban, Alabam�ban. Az alap�t�k egyike a kor�bbi vez�rigazgat�, Bobby Lowder volt, aki a Colonial terjeszked�s�t ir�ny�totta a k�rnyez� sz�vets�gi �llamokban, Florid�ban, Georgi�ban, Nevad�ban �s Texasban.

Ezekben az �llamokban ugyanis gyorsabb volt a gazdas�gi n�veked�s, mint Alabam�ban. Lowder janu�rban t�vozott a Colonial vez�rigazgat�i posztj�r�l, miut�n nem siker�lt a szab�lyoz� hat�s�gok el��r�sait teljes�tenie, �s nem tudta bankja alapt�k�j�t megemelni - �rja a Bloomberg h�r�gyn�ks�g.

M�g n�gy bank ment cs�dbe p�nteken

P�nteken a Colonial mellett m�g n�gy bank bukott el. Kett� Arizon�ban (a Community Bank of Arizona �s a Union Bank), egy Nevad�ban (Community Bank of Nevada, Las Vegasban) �s egy Pittsburgh v�ros�ban (Dwelling House Savings and Loan Association) - ez ut�bbi��szakkeleten, Pennsylvania �llamban tal�lhat�.

A nevadai bank eszk�zeit �tmenetileg egy �llami alap�t�s� bank veszi �t, a megbukott p�nzint�zet m�rlegf��sszege 1,52 milli�rd doll�r volt. A Community Bank of Arizona m�rlegf��sszege 158,5 milli� doll�r volt, a�Union Bank� 124 milli�. Az�FDIC bejelent�se szerint az oklahomai�MidFirst Bank veszi �t a�Community Bank of Arizona�minden eszk�z�t, �s a�Union Bank egy r�sz�t. A t�bbi vagyont az�FDIC tov�bbi elad�sokig mag�n�l tartja.�

A Dwelling House�13,4 milli� doll�ros m�rlegf��sszeggel rendelkezett �s eszk�zeinek nagy r�sz�t�a�PNC Banknak, a�szint�n pittsburgh-i sz�khely��PNC Financial Services Group Inc. tagv�llalat�nak adj�k �t.�Az FDIC itt is megtart egy bizonyos vagyonr�szt mag�nak -�itt is �tmeneti int�zked�sr�l van sz�.