Alig mozdult a forint kamatd�nt�s ut�n

2009.08.24. 18:05

Kis m�rt�kben er�s�d�tt a forint a h�tf�i keresked�sben. Egy eur�t�267,6 forint�rt adtak hat �ra el�tt.

Keresked�k szerint a nemzetk�zi befektet�i optimizmusnak k�sz�nhet�en az augusztus 20-21-�n sz�netel� magyar bankk�zi keresked�s sem �llhatott a forint er�s�d�s�nek �tj�ba, a magyar fizet�eszk�z ugyanis a zavartalanul m�k�d� londoni keresked�sben is dr�gulni tudott az elm�lt napokban az eur�val szemben.

A forint er�s�d�s�hez h�tf�n hozz�j�rult, hogy a Magyar Nemzeti Bank 8,50 sz�zal�kr�l 8 sz�zal�kra cs�kkentette az alapkamatot. A szak�rt�k kedvez�en �rt�kelt�k az 50 b�zispontos cs�kkent�st. Elmond�suk szerint ezzel a kamatcs�kkent�si �temmel a magyar gazdas�g felz�rk�zhat a kamatv�g�st kor�bban kezd� r�gi�s orsz�gokhoz, �m egy esetleges 100 pontos cs�kkent�snek m�r k�nnyen forintgyeng�t� hat�sa lehetett volna.

A kamatd�nt�s 14 �rai bejelent�se ut�n az eur� jegyz�se megk�zel�tette a 268 forintot, m�g a jegybanki l�p�s el�tt 268,40 k�r�l mozgott az �rfolyam. A forint/eur� jegyz�s k�s�bb, f�l h�rom ut�n l�pte �t a 268-as szintet.

A doll�r �rfolyama h�tf� d�lut�nra 187,00 forintra cs�kkent a m�lt h�t szerdai 193,00 forintr�l �s a h�tf� reggeli 187,90 forintr�l.

A doll�r tov�bb gyeng�lt az eur�val szemben, az amerikai fizet�eszk�z a szerda d�lut�ni 1,4170 eur�r�l, �s a h�tf� reggeli 1,4291-eur�r�l 1,4321 eur�ra gyeng�lt.

A forint a sv�jci frankkal szembeni is er�s�dni tudott az elm�lt napokban: a sv�jci fizet�eszk�z jegyz�se a szerdai 178,40 forintr�l 176,10 forintra cs�kkent.