Vallania kell a Fednek

2009.08.25. 20:20

Az amerikai k�zponti banknak, a Fednek els� alkalommal meg kell neveznie azokat a p�nzint�zeteket, amelyeknek a v�ls�gkezel�s sor�n rendk�v�li seg�lyhiteleket foly�s�tott, miut�n elvesztette az inform�ci� szabads�g�ra vonatkoz� t�rv�ny alapj�n ellene ind�tott pert - k�z�lte a Bloomberg h�r�gyn�ks�g kedden.

Egy manhattani b�r� �gy d�nt�tt, hogy a sz�vets�gi tartal�kbankrendszer k�teles felfedni a seg�lyezett c�gek list�j�t. Elutas�totta a Fednek azt az �rv�t, hogy a hitelprogramok adataira nem terjed ki a t�rv�ny, mivel azok nyilv�noss�gra hozatala s�rten� a k�lcs�n�ket felvev� int�zetek versenyhelyzet�t.

A Fed mindeddig visszautas�totta azoknak a p�nzint�zeteknek a megnevez�s�t, amelyeknek hitelt ny�jtott vagy nem volt hajland� felt�rni, mekkora �sszeggel seg�tette az egyes bankokat. A k�zponti bank azzal indokolta titkol�z�s�t, hogy az �rz�keny inform�ci�k k�zz�t�tele a let�teseket menek�l�sre k�sztetn� �s a r�szv�nyeseket megzavarn�.

A Fedet a Bloomberg h�rszolg�lat nev�ben a Bloomberg v�llalat perelte be tavaly novemberben. A Bloomberg azzal �rvelt, hogy az amerikai ad�fizet�knek joguk van megismerni a Fed hitelez�si programjainak r�szleteit, mivel az �llampolg�rok �nk�ntelen hitelez�kk� v�ltak, ahogy a v�ls�g m�ly�l�s�vel a korm�nyzat t�keinjekci�kkal �s hitelekkel seg�tett talpra �ll�tani cs�dk�zelbe ker�lt v�llalatokat, k�z�tt�k a Citigroup bankcsoportot �s az AIG biztos�t�t.

A b�r�i d�nt�st Alan Grayson demokrata kongresszusi k�pvisel�, a p�nz�gyi bizotts�g tagja �gy komment�lta: a Fednek felelnie kell d�nt�sei�rt; az egy dolog, hogy f�ggetlen, de nem tarthatja a k�zv�lem�nyt s�t�ts�gben.

A b�r� szerint a Fed szab�lytalanul j�rt el, amikor visszatartotta a Bloomberg h�rszolg�lat �ltal k�rt inform�ci�kat. Az azokat tartalmaz� t�bb sz�z oldalnyi dokumentumot �t napon bel�l �t kell ny�jtania a riportereknek a d�nt�s szerint. A Fed nem k�z�lte, hogy megfellebbezi-e az ellene hozott �t�letet.