M�lybe l�kte a forintot B�nfi, 270 f�l�tt az eur�

2009.08.27. 15:42

A monet�ris tan�cs egyik tagj�nak komoly kamatv�g�st val�sz�n�s�t� szavai miatt lejt�re ker�lt a forint a bankk�zi devizapiacon.

Cs�t�rt�k d�lut�n �rezhet�en gyeng�l a forint, f�l n�gykor egy eur��rt 271 forintot is kellett adni, szemben a nap kor�bbi r�sz�ben tapasztalt 268-289 forintos �rt�kekkel.

A magyar deviza es�s�t az v�ltotta ki, hogy a monet�ris tan�cs tagja, B�nfi Tam�s nem sokkal a kedvez� amerikai GDP-adat k�zz�t�tele ut�n azt mondta, hogy a re�lgazdas�g sz�m�ra m�g legal�bb 2 sz�zal�kpontos alapkamatcs�kkent�sre lenne sz�ks�g az �v v�g�ig, teh�t 5-6 sz�zal�kos alapkamatot tartana ide�lisnak.

S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�j�nek kommentje szerint B�nfi hozz�tette, hogy erre csak akkor lesz majd lehet�s�g, ha a nemzetk�zi befektet�i k�rnyezet a jelenlegi kedvez� szinteken marad. A jegybank�r az is megeml�tette, hogy a 275-285 k�z�tti eur�/forint �rfolyam a gazdas�g egyes szektorainak sokkal kedvez�bb lenne. "Term�szetesen ezekb�l a szavakb�l a befektet�k r�gt�n az �jabb meredekebb kamatv�g�sokat �s az el�bbi �rfolyamszint megval�sul�s�t olvast�k ki, �gy elad�i nyom�s al� ker�lt a forint" - v�lekedett S�r�s, aki szerint a B�nfi nyilatkozat be�p�lhet a v�rakoz�sokba is, �s egy egyszeri hat�sk�nt fentebb tolhatja az ut�bbi h�napban jellemz� 265-275-�s s�vot 5-10 forinttal.

D�lel�tt a devizapiaci hangulat enyh�n negat�v volt, a keresked�k csendes �zletmenetr�l sz�moltak be mind r�gi�s, mind nemzetk�zi szinten.

A szak�rt�k szerint sem a magyar munkan�lk�lis�gi adatok, sem a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) k�ld�tts�g�nek budapesti t�rgyal�sai nem befoly�solj�k a forint �rfolyam�t. Az IMF-k�ld�tts�g szerd�n �rkezett Budapestre, hogy megkezd�dj�n a Magyarorsz�g k�vetkez� hitelr�szlet�nek leh�v�s�t megel�z� szok�sos konzult�ci�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK