Koncentr�l�dik az amerikai bankszektor

2009.09.02. 13:28

�jabb amerikai nagybank, a Wells Fargo fizeti vissza a kor�bban kapott amerikai korm�nyt�mogat�st. K�zben egyre koncentr�l�dik a tengerent�li bankszektor, a legnagyobb p�nzint�zetek �ppen az �llami seg�ts�get kihaszn�lva terjeszkednek a piacon.

Egyre t�bb amerikai nagybank fizeti vissza az �llami seg�ts�get: szerd�n a Wells Fargo k�z�lte, hogy visszafizeti a tavaly �ssze�ll�tott bankment� csomag (TARP) keret�ben kapott 25 milli�rd doll�rt. Kedden a Bank of Americ�r�l �rkeztek olyan�h�rek, amelyek szerint a t�rsas�g megkezdi a 20 milli�rdos korm�nyzati seg�ly t�rleszt�s�t.

A Wells Fargo szerd�n k�z�lte: r�szv�nyelad�sok n�lk�l is el� tudja teremteni a t�rleszt�shez sz�ks�ges �sszeget. Elemz�k szerint a k�t nagybank k�r�li fejlem�nyek azt mutatj�k, hogy az amerikai bankszektor m�r �llami t�mogat�s n�lk�l is stabil.

Az 10 milli�rd doll�r k�zp�nzzel kiseg�tett Morgan Stanley m�r egy m�jusi elemz�s�ben azt j�solta, hogy a 700 milli�rd doll�ros TARP-b�l kiseg�tett nagy bankh�zak t�bbs�ge az idei harmadik negyed�vben visszaadja a ment��vet.

A korm�ny tavaly �sszel, m�g George W. Bush eln�ks�g�nek idej�n, a Lehman Brothers �sszeoml�sa ut�n kezdte seg�lyezni a bankokat annak �rdek�ben, hogy a v�ls�gos gazdas�gi helyzetben legyen el�g t�ketartal�kuk a hitelez�s folytat�s�hoz. Az amerikai �llam �sszesen kilenc vezet� banknak ny�jtott seg�ts�get, az id�k�zben visszafizetett milli�rdokb�l pedig kisebb bankoknak adott t�keinjekci�t.

A p�nzint�zetek sietnek visszafizetni a korm�nyzati hitelt, hogy szabaduljanak a vele j�r� k�t�tts�gekt�l, p�ld�ul a menedzsereknek fizetett jutalmak korl�toz�s�t�l. A p�nz�gyminiszt�rium az�rt vezettette be a szigor�t�sokat, hogy a csillag�szati pr�miumok ne �szt�n�zzenek sz�ls�s�ges kock�zatv�llal�sra. A Dow Jones �ssze�ll�t�sa szerint a JPMorgan Chase & Co, a Goldman Sachs Group �s a US Bancorp m�r az utols� centig t�rlesztett.

Szak�rt�k szerint a vezet� amerikai bankok az �llami seg�ts�g r�v�n m�g hatalmasabb� v�lnak, �s v�lhet�en uralkod� poz�ci�jukat meger�s�tve ker�lnek majd ki a v�ls�gb�l. A Bank of America p�ld�ul a TARP-b�l sz�rmaz� milli�rdokb�l felv�s�rolta a Merrill Lynch-et, a Wells Fargo pedig bekebelezte a Wachovi�t, �s vagyona az �gylet r�v�n egy csap�ssal 43 sz�zal�kkal n�vekedett.

A hatalmas m�rt�k� t�kekoncentr�ci�t jelzi, hogy a JP Morgan Chase az Egyes�lt �llamokban a banki let�tek t�bb mint tized�t birtokolja, �s ugyanilyen h�nyaddal rendelkezik a Bank of America �s a Wells Fargo is. Ez �sszesen 2200 milli�rd doll�r, az �sszes let�t 34 sz�zal�ka. Ez a h�rom bank �s a korm�ny �ltal megmentett �s r�sztulajdonolt Citigroup bocs�t ki minden m�sodik jelz�loghitelt �s a hitelk�rty�k k�tharmad�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKK