Optimizmus uralkodik a t�zsd�ken

2009.09.10. 8:42

Optimista hangulatban zajlott a cs�t�rt�ki keresked�s az �zsiai piacokon, �s Eur�p�ban, ezen bel�l Budapesten is v�s�rl�i nyom�s alakulhat ki.

Emelked�ssel z�rtak az �zsiai t�zsd�k cs�t�rt�k�n, miut�n ism�t feler�s�dtek a gazdas�gi fellend�l�ssel kapcsolatos rem�nyek, amelyek hat�s�ra megn�tt a befektet�k kock�zatv�llal�si hajland�s�ga.�

A befektet�i hangulat javul�sa nyom�n�a doll�r �rfolyama folyamatos nyom�s al� ker�lt, csaknem egy �ves m�lypontj�ra gyeng�lt szerd�n, �s cs�t�rt�k�n is csak egy hajsz�lnyit tudott er�s�dni.�A k�olaj dr�gultak k�sz�nhet�en annak, hogy az�OPEC �rtekezlet�n�a tagorsz�gok illet�kes miniszterei�nem v�ltoztattak a kitermel�si kv�t�kon.

Toki�ban a 225 v�logatott r�szv�ny mozg�s�t t�kr�z� Nikkei�k�zel�2 sz�zal�kkal 10 514, pontra er�s�d�tt. A�toki�i t�zsdez�r�s idej�n a hongkongi Hang Seng�1,2�sz�zal�kos pluszn�l tartott,�a sz�uli Kospi pedig 2,30 sz�zal�kos emelked�ssel fejezte be a napot. A kedvez� hangulat v�rhat�an az eur�pai nyit�sban is �rz�kelhet� lesz, szak�rt�k szerint�a londoni Footsie �s a frankfurti DAX�emelked�ssel indul �tj�ra�cs�t�rt�k�n.��

A�Budapesti �rt�kt�zsd�n (B�T)�is er�s�d�st v�rnak az�MTI �ltal megk�rdezett piaci elemz�k.�Bal�sy Zsolt, a Concorde�szak�rt�je�elmondta, a szerdai�cs�kken�s�korrekci�ja mellett a r�szv�ny�rfolyamok emelked�s�t a nyugat-eur�pai kedvez� hangulat is t�mogatja.�Az elemz� szerint v�get �rhet a Richter gyeng�l�se is. A gy�gyszeripari r�szv�ny t�bb mint 4 sz�zal�kot vesz�tett �rt�k�b�l miut�n a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt. (MNV) bejelentette, hogy mintegy 840 milli� �rt�kben bocs�t ki 2014-ben lej�r�, Richter r�szv�nyekre cser�lhet� k�tv�nyt. A k�tv�nyekhez olcs�bban lehet hozz�jutni, mint a r�szv�nyekhez, ez�rt cs�kkent a pap�r �rfolyama.