Toki� gyeng�lt, Eur�pa er�s�dhet

2009.09.11. 8:31

A toki�i �rt�kt�zsde f� mutat�ja p�nteken vesztes�ggel v�gzett, Eur�p�ban azonban emelked�sre sz�m�tanak a szak�rt�k.

A�t�bb mint 200 pap�r teljes�tm�ny�t jelz� toki�i index, a�Nikkei z�r�skor 10 444 pontn�l tartott, ami 0,7 sz�zal�kos m�nuszt jelent a cs�t�rt�ki v�geredm�nyhez k�pest, �m�k�zel 18 sz�zal�kos�emelked�st jelent�a tavaly �v v�gi�szinthez viszony�tva.

A�toki�i keresked�st�a hat�rid�s �s opci�s tranzakci�k lej�rata �s az er�s�d� doll�r hat�rozta meg. A jap�n jen viszonylagos fel�rt�kel�d�se f�leg az amerikai exportban er�sen �rdekelt aut�gy�rak r�szv�nyeinek �rtott. P�nteken az �ltal�nos ir�nyzaton nem v�ltoztathatott az sem, hogy a napk�zben megjelent korm�nyzati felm�r�s szerint Jap�nban a fogyaszt�i hangulat augusztusban nyolcadik h�napja javul�st mutatott, b�r a pesszimist�k m�g mindig t�bben voltak, mint a bizakod�k.

A Nikkei kiv�tel volt az �zsiai porondon, a�toki�i t�zsdez�r�s idej�n�ugyanis a hongkongi �rt�kt�zsde Hang Seng mutat�ja 0,8, a�sz�uli Kospi 0,4, az indiai Mumbai Sensitive 0,3, a�sanghaji index pedig�1,2 sz�zal�kos pluszban volt.�

Londoni �rt�kforgalmaz�k szerint a londoni �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja, az FTSE-100 p�nteken 30 pont k�r�li nyeres�ggel nyithat, a frankfurti �rt�kt�zsde indexe,�a DAX hasonl� m�rt�k� emelked�ssel kezdheti a keresked�st. Az piaci szak�rt�k jelezt�k, nem biztos, hogy az emelked�s eg�sz nap kitart, mivel a hat�rid�s New York-i indexek�gyeng�ltek.