A�magyar �lelmiszeripar v�ls�gban van, csak a h�siparban t�bb t�rt�nelmi szerepl� a t�l�l�s�rt k�zd, vagy m�r el is vesz�tette a harcot - mondta Cs�nyi S�ndor, a Pick Szeged Zrt. tulajdonosa cs�t�rt�k�n Szegeden. Cs�nyi - aki az OTP eln�k-vez�rigazgat�ja is egyben - tov�bb terjeszkedne az �lelmiszeriparban, �gy a tejiparban �j c�get v�s�rolna a Sole-Mizo, �s a Herz szal�migy�rat is szeretn�k megszerezni.

Cs�nyi�rem�nyei szerint az �zletpolitika, amelyet a Pick az ut�bbi id�ben folytat - pr�b�lj�k a hungarikum jelleget meg�rizni, a hagyom�nyos term�keket tov�bbvinni, ugyanakkor a fogyaszt�i ig�nyek szerint a term�keket fejleszteni, k�zben technol�gi�t v�ltani - eredm�nyhez vezet. �gy t�nik, hogy a piac ezt visszaigazolja, hisz mik�zben a termel�s �s a fogyaszt�s is �ltal�nosan esik vissza, a Pick megrendel�se n�vekszik nemcsak Magyarorsz�gon, hanem k�lf�ld�n is egys�gesen csaknem 10 sz�zal�kkal - hangs�lyozta.

A termel�k �sszefog�sa igen neh�z, hisz mindenhol verseny van a piacon - v�li Cs�nyi S�ndor aki hozz�tette: abban l�tja a lehet�s�get, hogy a piacot kell a j�v�ben konszolid�lni. �gy a Herz visszav�s�rl�sa is felmer�lt - kor�bban a Pick� volt -, ezzel meg lehetne tartani egy t�rt�nelmi brandet - hangs�lyozta. (A Herzre egy�bk�nt a h�rek szerint bejelentkezett egy h�sipari �rdekelts�gekkel rendelkez� szlov�k befektet�csoport is, a Penta, amely t�bbek k�z�tt Debrecenben v�s�rolt tavaly h�sfeldolgoz� �zemet.)

A Pickn�l folyamatosak a fejleszt�sek. Ez egyr�szt az�rt sz�ks�ges, mert szinte sz�z sz�zal�kos kapacit�ssal m�k�dik a c�g �s a tov�bbi n�veked�s m�r fizikailag nem val�sulhat meg, m�sr�szt, ha talpon akar maradni a c�g, nincs m�s �t.

Emellett fejlesztik az agr�r�gazatot is, hisz a jelenlegi 265 ezer darabos sert�s-el��ll�t�st 5-600 ezerre n�velik a j�v�ben. �gy az a csoport, amelyhez a Pick mellett�a Sole-Mizo �s�egy vill�nyi bor�szat is tartozik, az alapanyag ell�t�sban kiemelked� helyzetben lesz, mely biztos�tja a stabil j� min�s�get �s a hat�kony termel�st.

A Pickn�l terveznek egy korszer� v�g�hidat, de ehhez uni�s seg�ts�gre is sz�ks�g�k lenne. A beruh�z�s term�szetesen a munkat�rsak sz�m�nak n�vel�s�vel j�rna - tette hozz� Cs�nyi S�ndor.

A tejiparban is elindult egy konszolid�ci�s folyamat. E ter�leten a Sole is hamarosan v�s�rol - �rulta el a tulajdonos. "Aki er�s �s tud fejl�dni, az megpr�b�lja megmenteni azokat, akiknek a term�kei j� min�s�g�ek voltak, de anyagi probl�m�k nehez�tik az �let�ket, �s nem tudnak �n�ll�an talpon maradni" - fogalmazott Cs�nyi S�ndor.