O�T: A b�dzs� nem �l�nk�ti a gazdas�got

2009.09.18. 11:37

A munkaad�i �s a munkav�llal�i oldal szerint sem szolg�lja a gazdas�g �l�nk�t�s�t �s n�veked�si p�ly�ra �ll�t�s�t a 2010-es k�lts�gvet�s tervezete - der�lt ki az Orsz�gos �rdekegyeztet� Tan�cs(O�T) plen�ris �l�s�n.

Palkovics Imre, a Munk�stan�csok Orsz�gos Sz�vets�g�nek eln�ke a munkav�llal�i oldal k�pviselet�ben elmondta: a 2010-es k�lts�gvet�s tervezet�t a "Bajnai-csomag" - az ad�- �s j�rul�kv�ltoz�sok ut�ni - m�sodik r�sz�nek tekintik, �s �gy v�lik, hogy az s�rti a munkav�llal�k �s csal�djainak �rdekeit. Hozz�tette: a tervezet tov�bb sz�k�ti az �nkorm�nyzatok mozg�ster�t, �s az �sszeoml�s sz�l�re sodorja az eg�szs�g�gyet. A munkav�llal�i oldal nem �rt egyet a priorit�sokkal sem, mert azok nem seg�tik a gazdas�g n�veked�si p�ly�ra �ll�t�s�t.

Rolek Ferenc, Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MGYOSZ) aleln�ke, az oldal sz�viv�je is hangs�lyozta: a hi�nyc�l teljes�t�s�ben pozit�v a k�lts�gvet�s, azonban a gazdas�g �l�nk�t�s��rt keveset tesz. Hozz�f�zte: a v�llalkoz�sok �let�ben most k�vetkezik a legnehezebb id�szak, mivel az elh�z�d� v�ls�g miatt kimer�ltek tartal�kaik, �gy f�l�, hogy sok v�llalkoz�s cs�dbe megy.

A munkav�llal�i oldal brutt� 80 000 forintos minim�lb�rt szeretne, a korm�ny pedig azt javasolja, hogy 2010-ben csak az alacsony kereseti s�vokban n�vekedjen a brutt� kereset. Csizm�r G�bor, a Minisztereln�ki Hivatal (MeH) �llamtitk�ra elmondta: az alacsony kereseti s�vokat nem sz�mszer�s�tik, azonban a minim�lb�r k�tszerese, vagy kicsivel afeletti kereset�ek tartozn�nak ebbe a kateg�ri�ba. Az alacsonyabb kereseti s�vokban a v�llalkoz�sok lehet�leg annyival n�velj�k a kereseteket, amennyivel a meg�llapod�s szerint a minim�lb�r is n� - mondta Csizm�r G�bor.

Pataky P�ter, a Magyar Szakszervezetek Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MSZOSZ) eln�ke a tan�cskoz�son elmondta, hogy a munkav�llal�i oldal 2010. janu�r elsej�t�l a minim�lb�r brutt� 80 000 forintra val� felemel�s�t javasolja a jelenlegi brutt� 71 500 forintr�l. A munkav�llal�k javaslata szerint a garant�lt b�rminimum (szakmunk�s minim�lb�r) a legkisebb munkab�r �sszeg�nek 122 sz�zal�ka lenne.

KAPCSOLÓDÓ CIKK