Bajnai New York-i bank�rokkal t�rgyalt

2009.09.21. 17:12

Bajnai Gordon minisztereln�k h�tf�n New Yorkban nagy befektet�si bankh�zak vezet�ivel tal�lkozott, akiket t�j�koztatott a magyar gazdas�g helyzet�r�l. A megbesz�l�sen olyan jelent�s p�nz�gyi befektet�k voltak jelen, mint a JP Morgan �s a Rockefeller eln�k-vez�rigazgat�ja, valamint a Citigroup eln�ke - t�j�koztatott Budai Bernadett korm�nysz�viv�.

A korm�nyf� - aki az ENSZ K�zgy�l�s �szi �l�sszaka alkalm�b�l �rkezett az amerikai v�rosba - a t�bb mint egy tucatnyi bankvezet� el�tt r�viden ismertette, hogyan hatott tavaly okt�ber �ta a glob�lis p�nz�gyi-gazdas�gi v�ls�g Magyarorsz�gra �s �sszefoglalta az �j korm�ny v�ls�gkezel� int�zked�seit, valamint azok eredm�nyeit.

A befektet�k �rdekl�dtek az EU-alapok felhaszn�l�s�r�l, k�l�n�s tekintettel a Jeremie befektet�si programra. A felek r�szletesen �rt�kelt�k az orsz�g versenyk�pess�g�t, illetve lehet�s�geit a v�ls�g elm�l�sa ut�ni id�szakban - mondta a korm�nysz�viv�.

Az MTI �rtes�l�se szerint az arra vonatkoz� k�rd�s kapcs�n, hogy milyen lesz a helyzet a v�laszt�sok ut�n, elmondta: szerinte a majdani korm�nynak sem lesz sokkal nagyobb mozg�stere, r�szben az�rt, mert az orsz�gnak teljes�tenie kell azokat a mutat�kat, amelyeket elv�r t�le a nemzetk�zi befektet� k�z�ss�g. M�sr�szt a jelent�s mennyis�g� devizahitel miatt �rz�keny politikai k�rd�s a forint �rfolyama, ez�rt meg lesz k�tve az �j korm�ny keze - fejtette ki, s hozz�tette, folytatni kell Magyarorsz�g versenyk�pess�g�nek jav�t�s�t.

Azzal a k�rd�ssel kapcsolatban, mi�rt v�lt Magyarorsz�g Eur�pa egyik mintaorsz�g�b�l sereghajt�v�, kit�rt arra: a 2002-es v�laszt�si k�zdelem el�tti �g�rget�si verseny a 13. havi nyugd�j bevezet�s�vel, a k�zszolg�lati alkalmazottak b�r�nek 50 sz�zal�kos emel�s�vel hiba volt, s miut�n Magyarorsz�gon nagyon alacsony a foglalkoztatotts�g, ezt csak ad�emel�ssel, az elvon�sok n�vel�s�vel lehetett fenntartani. Emiatt gyeng�lt az orsz�g versenyk�pess�ge, a k�lf�ldi befektet�k m�s piacokat kerestek - mondta.

Az egyik bank k�pvisel�je arr�l �rdekl�d�tt, mi�rt nem hoz a magyar korm�ny int�zked�seket, hogy a fiatal any�k t�vmunk�val vagy r�szmunkaid�s foglalkoztat�ssal visszat�rjenek a munkaer�piacra. A korm�nyf� kifejtette, t�bb ilyen kezdem�nyez�s is van, p�ld�ul a k�zszolg�lati szf�r�ban ezent�l k�telez� lesz elfogadni, ha az anya r�szmunkaid�ben k�v�n dolgozni, a munk�ltat� k�teles az any�t visszafogadni.

A New York-i �zleti �let k�pvisel�i �rdekl�dtek a magyar bankszektor tulajdonosi szerkezete fel�l is, Bajnai Gordon t�j�koztatta �ket, hogy az 80 sz�zal�kban k�lf�ldi tulajdonban, nagy nemzetk�zi bankok kez�ben van.

Egy k�rd�s arra vonatkozott, mit lehet kezdeni Magyarorsz�gon a korrupci�val �s hogyan lehetne jav�tani az �tl�that�s�gon. A minisztereln�k kifejtette, t�bb int�zked�st tettek ez �gyben, igyekeznek visszaszor�tani a korrupci�t �s min�l t�bb �gyet �tl�that�an �s a nyilv�noss�g el�tt kezelni.

A banki vezet�k arra is k�v�ncsiak voltak, hogyan �rinti Magyarorsz�got az, hogy Washington feladta kor�bbi k�z�p-eur�pai rak�tatelep�t�si terv�t? Bajnai Gordon ennek kapcs�n �gy foglalt �ll�st: � a t�nyeken alapul� elemz� munka h�ve, �s ha az amerikaiak meg�llap�tott�k, hogy Ir�n m�g nem k�pes nagy hat�t�vols�g� rak�t�k ind�t�s�ra, s ez�rt felesleges ilyen elh�r�t� rendszert telep�teni, akkor � ezt elfogadja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK