Ad�mentess� v�lhat az �t�ves lek�t�s

2009.09.22. 7:13

�jabb, befektet�sbar�t ad�javaslatokat ny�jtott be az Orsz�ggy�l�snek Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter.

Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter n�h�ny napja azt �g�rte, hogy id�n m�r nem ny�lnak az ad�rendszerhez, �s csak apr�bb v�ltoztat�sokra ker�l sor, ennek ellen�re a�leg�jabb t�rv�nyjavaslat sz�mos m�dos�t�st tartalmaz.���

Egyebek mellett az eddig csak t�zsdei �gyletekhez kapcsol�d� kedvezm�nyek a t�zsd�n k�v�li, ellen�rz�tt t�kepiaci tranzakci�kra is kiterjedn�nek a javaslat alapj�n. Ut�bbak eset�ben el lehetne sz�molni a nyeres�geket �s a vesztes�geket az adott ad��ven bel�l, �s a r�szv�nyek mellett deviz�kkal �s k�l�nb�z� �rupiaci term�kekkel is lehetne kereskedni, valamint a 25 sz�zal�kos forr�s ad� hely�be 20 sz�zal�kos ad� l�pne - der�l ki a N�pszabads�g �sszefoglal�j�b�l.

A tart�s befektet�seken el�rt nyeres�get m�g alacsonyabb, 10 sz�zal�kos elvon�s terheln�, ha�a legal�bb 25 ezer forintos �sszeget�legal�bb h�rom �vre k�t�tte le a tulajdonos. Ha egy �gyf�l �t �vre k�ti le a p�nz�t �s err�l szerz�d�s k�t a befektet�si szolg�ltat�val, akkor a teljes nyeres�g ad�mentes lehetne.