P�nzk�rd�s a k�rh�zvita, nem a b�zis a t�t

2009.09.23. 17:20

Folytat�dik a k�rh�zvita, mik�zben az egym�sra mutogat� t�rgyal�felek �ll�spontja nem nagyon k�zel�t egym�shoz. A k�rh�zak 25 milli�rd forintot tartanak sz�ks�gesnek az �gazat tov�bbi m�k�dtet�s�hez, a korm�ny 4,5 milli�rdot aj�nlott.�

Az eg�szs�g�gyi miniszt�rium hi�ba egyeztet a k�rh�zak k�pvisel�ivel, kedden sem tudtak meg�llapodni az �rdekelt felek az int�zm�nyek finansz�roz�s�r�l. �ppen ez�rt�- �tervezett napirendt�l elt�rve -�a korm�ny szerd�n nem t�rgyalta a b�zisfinansz�roz�s (fix, el�re meghat�rozott �sszeg� �tutal�sok) bevezet�s�t - err�l a korm�nysz�viv�i iroda t�j�koztatta az [origo]-t.

Megtudtuk a korm�nysz�viv�i irod�t�l azt is, hogy "a szakmai szervezetek javaslatot tettek a b�zisfinansz�roz�s bevezet�s�re, de miut�n a szervezetek nem jutottak konszenzusra azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a b�zis alapja, a b�zisfinansz�roz�s nem ker�l bevezet�sre okt�ber 1-j�t�l".

Marad a r�gi

Egyel�re teh�t marad az �prilisban bevezetett vegyes finansz�roz�si rendszer, azaz az int�zm�nyek teljes�tm�ny�k 70 sz�zal�k�t fixen, 30 sz�zal�k�t lebeg� pont�rt�ken (gyakorlatilag teljes�tm�ny�kt�l �s az eg�szs�g�gyre ford�that� �sszegek nagys�g�t�l f�gg�en) kapj�k. Az eg�szs�g�gyi kassza azonban kifogy�ban van, ez�rt s�lyos probl�m�k v�rhat�ak a k�vetkez� h�napokban a k�rh�zak �zemeltet�s�ben.

Egyes v�lem�nyek szerint azzal, hogy kedden meghi�sult a meg�llapod�s, a b�zisfinansz�roz�s bevezet�s�t bizonytalan id�kre halasztott�k el. Hivatalosan ezt c�folta az eg�szs�g�gyi miniszter, Sz�kely Tam�s, �s kedden el is mondta: ak�r november vagy december elsej�t�l is �rv�nybe l�phet a fix �sszeg�, el�re meghat�rozott p�nzt kiutal� rendszer, ha siker�l meg�llapodni az �rintettekkel, akik kor�bban t�mogatt�k ezt a sziszt�m�t, azt�n hirtelen visszakoztak.

Folytatj�k

Az Eg�szs�g�gyi Miniszt�rium a j�v� h�ten folytatja a t�rgyal�sokat a szakmai szervezetekkel, s amennyiben a finansz�roz�s v�ltoz�s�val kapcsolatban konszenzus sz�letik, a korm�ny t�rgyalni fog arr�l - k�z�lte a korm�nysz�viv�i iroda az [origo]-val szerd�n.�

Mindezek ut�n megk�rdezt�k a Magyar K�rh�zsz�vets�g eln�k�t, Varga Ferencet, a Si�foki K�rh�z f�igazgat�j�t, aki elmondta, az eg�szs�g�gyi miniszterrel folytatott keddi t�rgyal�sok nem az�rt nem vezettek eredm�nyre, mert nem tudtak meg�llapodni olyan b�zisban, amelyhez viszony�tva bevezethett�k volna a b�zisfinansz�roz�st.

T�l nagy a k�l�nbs�g

Varga szerint a p�nz�gyekr�l nem tudtak meg�llapodni, akkora ugyanis a k�l�nbs�g a korm�ny aj�nlotta 4,5 milli�rdos pluszt�mogat�s �s a k�rh�zak �ltal k�rt 25,5 milli�rd k�z�tt, hogy nem siker�lhetett a kompromisszumot k�tni�k.

Azt is c�folta Varga, hogy a t�rgyal�sokon �ll�t�lag a miniszt�rium felaj�nlotta volna a 13 milli�rdos, a szakell�t�sra elk�l�n�tett, de febru�rban z�rolt �sszeg felszabad�t�s�t. Cser�be azt k�rte �ll�t�lag a korm�ny, hogy a szervezetek tegyenek le valamilyen elk�pzel�st arr�l, hogy milyen strukt�r�ban k�pzelik el a j�v�ben az eg�szs�g�gy m�k�d�s�t �s finansz�roz�s�t. Varga szerint azonban err�l nem volt sz�, a miniszter mand�tuma a keddi t�rgyal�sokon csak 4,5 milli�rd forint megad�s�ra vonatkozott.

A k�rh�zsz�vets�g eln�ke c�folta azt is, hogy politikai szempontok miatt nem mentek bele az alkuba. Szerinte az � szervezet�ket v�dolt�k m�r bal- �s jobboldali k�t�d�ssel is, de eddig mindig k�z�pen pr�b�ltak maradni.

Hangs�lyozta Varga Ferenc azt is, hogy nem maguknak k�rik a p�nzt, nem v�gkiel�g�t�seket akarnak bel�le kifizetni, hanem m�k�dtetni akarj�k az int�zm�nyeket. Jelenleg erre a c�lra ugyanis 714 milli�rd forint �ll rendelkez�sre, amihez k�pest a korm�ny �ltal aj�nlott 4,5 milli�rdos pluszt�mogat�s eleny�sz�. A k�rh�zak viszont �rdemi v�ltoz�st szeretn�nek, �s ez�rt k�rnek 25 milli�rdos t�bbletfinansz�roz�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK