Az augusztusi mark�ns �rcs�kken�s ut�n minim�lisan emelkedtek az �rak a Budapest k�zel�ben l�v� �ruh�zakban - der�l ki az [origo] legfrissebb k�rk�p�b�l. A t�bb mint hatvan �rucikket tartalmaz� kos�r �tlag�ra 1 sz�zal�kkal ment feljebb, ami arra utal, hogy a k�rd�ses term�kek eset�ben m�g mindig nem l�that� a j�liusi �faemel�s hat�sa.�A [origo] �ltal�feljegyzett �rakat megpr�b�ltuk �sszevetni az egyik hipermarket �ltal a k�l�nb�z� �ruh�zl�ncok �rainak �sszevet�s�t szolg�l�weboldal adataival, �m kider�lt, hogy az augusztus v�g�n ind�tott rendszerben t�bb mint egy h�nappal ezel�tt �rv�nyes �rak l�that�ak.

�jabb h�nap v�ge k�zeledik, ez�rt��jra felm�rt�k az�[origo] v�s�rl�i kosar�ban l�v� term�kek �rait a�Buda�rs�n �s k�zel�ben�fekv� hipermarketekben, illetve a telep�l�sen l�v� Aldit, a gazdagr�ti Penny Marketet, illetve a Lidl Gubacsi �ti�egys�g�t is tesztelt�k.�Az augusztusi �rcs�kken�s ut�n�a t�bb mint hatvan t�telb�l �ll� kos�r �ra minim�lisan emelkedett.

A dr�gul�s m�rt�ke tov�bbra is m�rs�kelt, vagyis a j�liusi 5 sz�zal�kpontos �faemel�s nem igaz�n l�tszik az �rakon. A t�bb mint hatvan, napi fogyaszt�si cikkb�l �ll� kos�r �tlagos �ra a m�lt h�napban 33 754 forint volt, a legfrissebb k�r�t ut�n pedig 34 240 forintos �sszeg j�tt ki, ami 1 sz�zal�kos t�bbletet jelent.

Alig l�tszik az �faemel�s

Figyelembe v�ve, hogy j�liusban kevesebb mint 1 sz�zal�kkal n�tt, augusztusban pedig k�zel 7 sz�zal�kkal cs�kkent a kos�r �tlag�ra, akkor a szeptemberi 1 sz�zal�kos dr�gul�sb�l is arra lehet k�vetkeztetni, hogy az �ruh�zak tov�bbra sem �p�tett�k be teljesen �raikba a j�liust�l �rv�nybe l�pett 5 sz�zal�kpontos �faemel�st. (Vannak term�kek, amelyekn�l nem is lett volna indokolt, egyes alapvet� �lelmiszerek, mint p�ld�ul a keny�r �f�ja ugyanis 18 sz�zal�kra cs�kkent.)

Az [origo]�kosara teh�t az mutatja, hogy a keresked�k igyekeznek lenyelni az �faemel�sb�l sz�rmaz� t�bletet annak �rdek�ben, hogy ne cs�kkenjen a forgalmuk.�Erre sz�ks�g is van, mert a�kiskereskedelemben tov�bbra sem javul a helyzet, a K�zponti Statisztikai Hivatal legut�bbi jelent�se szerint az �v els� h�t h�napj�ban 3,7 sz�zal�kkal alacsonyabb forgalmat bonyol�tottak a magyarorsz�gi boltok, mint egy �vvel kor�bban.

Maradt a sorrend

Sajnos ebben a h�napban is kozmetik�zni kellett a kos�r �rait. Technikai okok miatt a ketchup �s a fogkr�m �r�t pontatlanul �rtuk fel az �ruh�zakban. Annak �rdek�ben, hogy�a hiba csak minim�lisan�torz�tsa a k�rk�pet, az el�z� havi �tlag�rat szerepeltett�k a mostani felm�r�sben. A term�kek �rai k�z�tti k�l�nbs�g nem v�ltoztatta volna meg az �ruh�zak k�z�tti sorrendet �s az �tlag�rat sem befoly�solta jelent�sen. Egyes esetekben, p�ld�ul a h�ztart�si kekszn�l�nem az adott term�k �ra, hanem a kil�ra vet�tett fogyaszt�i �r szerepel az �sszevet�sben.

A szeptemberi v�geredm�ny alapj�n az Auchanban kellett a legkevesebbet fizetni, a m�sodik helyet a Tesco, a harmadikat pedig a Cora szerezte meg. A legfrissebb t�bl�zat itt l�that�.

ForrA!s: [origo]

Augusztushoz k�pest n�tt az �ruh�zak k�zti�k�l�nbs�g, akkor minim�lis elt�r�s volt az els� �s m�sodik helyezett k�z�tt, most�k�zel 1000 forint volt a differencia, a legdr�g�bb kos�r pedig t�bb mint 2000 forinttal ker�lt t�bbe, mint a legolcs�bb. Az �rak �sszehasonl�t�sakor figyelembe kell venni, hogy j� n�h�ny term�k eset�ben nem felt�tlen�l azonos a besz�ll�t�, vagyis nem teljesen ugyanarr�l a �rucikkr�l van sz�.

R�gi �rak a �sszehasonl�t� oldalon

A s�t�nk sor�n feljegyzett, tal�lomra kiv�lasztott n�h�ny �rat��sszevetett�k az�hazai hipermarketek �rait �sszehasonl�t�, augusztusban indult�internetes oldalon tal�lhat��sszegekkel. Meglep� eredm�ny sz�letett, a sz�ban forg� oldalon a k�tliteres k�la �ra valamennyi hipermarketben 300 forint felett volt, mik�zben az [origo] �rk�rk�pe szerint mind a h�rom �ruh�z enn�l olcs�bban adta a term�ket.

A negyed kilogrammos k�v� �s a h�sleveskocka eset�ben sem stimmeltek az �rak. Az ok viszonylag egyszer�, az �r�sszahasonl�t� oldalon t�bb mint egy h�nappal ezel�tti felm�r�s adatai l�that�ak. �gy, aki szeptember v�g�n szeretne elmenni v�s�rolni,�az augusztus k�zep�n �rv�nyes �rak alapj�n tudja csak �sszevetni az �rakat. (A felm�r�s d�tuma az oldalon l�that�.)

�Helycsere a sor v�g�n a�kem�nydiszkontokn�l

Az �ltalunk vizsg�lt h�rom kem�nydiszkont sorrendj�ben eddig nem l�tott v�ltoz�s t�rt�nt, a stabilan legdr�g�bb Aldi ell�pett a sereghajt� poz�ci�b�l, ahol ez�ttal a Penny Market �ll. (Ut�bbi �ruh�zban �ramsz�net miatt z�rva volt, ez�rt a c�gt�l kapott �rak szerepelnek a t�bl�zatban.) Az Aldi kiv�tel�vel dr�gultak a diszkontkosarak, a legnagyobb m�rt�kben a Penny Market�, ott a m�lt havi 1810 forintr�l 1896,5 forintra emelkedett az �r. Az ez�ttal is legolcs�bb csomagot k�n�l� Lidl kosar�nak �ra�21,5 forinttal n�tt, m�g az Aldi� 47,5 forinttal lett olcs�bb. (A diszkont�ruh�zak t�lnyom� t�bbs�gben saj�t m�rk�s term�keket k�n�lnak, �gy a kosarakban gyakorlatilag nem lehet teljesen azonos term�keket szerepeltetni.)

�ruh�zak, term�kek, �rak

Aldi

Lidl

Penny Market

Krist�lycukor 1 kg

199

199

199

Feh�r keny�r 1 kg

245

170

244

Liszt 1 kg

99

89

99

Mirelit pizza 1 db (300 gramm)

185

185

225

Legolcs�bb p�rizsi 1 kg

339

339

398

Tart�s (UHT) tej 1,5%-os 1 liter

129

117

117

Narancsl� 100%-os 1 liter

159

159

173

Margarin 25 %-os 500 gramm

119

119

119

�sv�nyv�z 1 liter

24,5

24,5

24,5

Mos�por 1 kg

225

225

209

Toilettpap�r 1 tekercs

20

20

26

S�r 3%-os�0,5 liter

109

126

63

Mind�sszesen

1852,5

1772,5

1896,5Az Aldi gyakorlatilag a p�rizsi �r�nak cs�kkent�s�vel dolgozta le h�tr�ny�t, mik�zben a t�bbi term�k �r�t csak minim�lisan v�ltoztatt�k, a legolcs�bb parizer kil�j�nak �ra�59 forinttal�cs�kkent, ami b�ven ellens�lyozta a feh�r keny�r 20 forintos dr�gul�s�t. �A sereghaj� poz�ci�ba cs�szott Penny a feh�r keny�r 65 forintos �s a narancsl� 14 forintos dr�gul�s�nak "k�sz�nheti" harmadik helyez�s�t. A Lidl �rait d�lut�n hat �ra ut�n regisztr�ltuk, s ekkor m�r hiperdiszkont �r volt �rv�nyben a p�k�rukra, �gy a feh�r keny�rre is . Az �ruh�z �gy nagyot tudott fogni e term�ken, a t�bb mint 70 forintos el�ny nyilv�n nagyban hozz�j�rult a Lidl-kos�r legalacsonyabb �r�hoz - ellens�lyozni tudta a m�lt h�naphoz k�pest dr�gul� mos�prt, s�rt �s p�rizsit.