Az A Company megveszi a Budapest Film 51 sz�zal�k�t. A magyar tradicion�lis v�llalat fennmarad�sa ez�ltal biztos�tott, az A Company pedig k�vetkezetesen folytatja terjeszked�si strat�gi�j�t - �rja a Budapest Film k�zlem�nye.

Id�n�szeptember 25-�n Port Ferenc a Budapest Film Zrt. vez�rigazgat�ja �s Alexander van D�lmen, a berlini sz�khely� A Company Consulting & Licensing AG vez�rigazgat�ja egy, a Budapest Film 51 sz�zal�kos �zletr�sz�nek megv�s�rl�s�t szab�lyoz� el�szerz�d�st �rt al�.

A Budapest Filmet 1987-ben filmforgalmaz� �s mozi�zemeltet� t�rsas�gk�nt alap�tott�k. A berlini fal leoml�sa, azaz 1989 �ta a Budapest Film k�vetkezetesen Magyarorsz�g vezet� f�ggetlen filmforgalmaz� �s mozi�zemeltet� t�rsas�g�v� alakult. Az elm�lt �vben a Budapest Film Kft. forgalmaz�k�nt 10 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel rendelkezett.

A Budapest Film Kft. 2007-ben alap�totta a "Filmklik" nev� digit�lis VOD-platformot, amely 2007. j�lius 1-je �ta interneten el�rhet� �s jelenleg t�bb mint 600 filmet k�n�l. A Filmklikben imm�ron 2008. j�niusa �ta az A Company 25,1sz�zal�kos r�szesed�ssel rendelkezik. Ezen fel�l a Budapest Film Kft. 54 sz�zal�kban tulajdonosa a vide� �s DVD terjeszt�ssel foglalkoz� a f�ggetlenek k�z�tt piacvezet� ADS Kft-nek.

Biztos�tott a j�v�

Az�ltal, hogy az A Company a Budapest Film Kft-ben r�szesed�st szerez, a tradicion�lis v�llalat fennmarad�sa a j�v�re n�zve is biztos�tott marad. A j�v�ben az EEAP-n kereszt�l minden rendelkez�sre �ll� filmterjeszt�si jog a Budapest Film �ltal Magyarorsz�gon kiakn�zhat�v� v�lik. A t�rsas�g sz�nd�ka az, hogy tov�bbra is �vi ak�r 25 filmmel jelenjen meg a mozikban.

Ezen fel�l kiterjedt marketing tev�kenys�ggel, valamint a film�llom�ny jelent�s megn�vel�s�vel a VOD-platformot is ki fogja �p�teni. A filmklik.hu tov�bb� annak a kelet-eur�pai VOD-platform l�trehoz�s�nak alapj�t is k�pezi, amelyet az A Company a p�nz�gyi v�ls�g el�tt meghirdetett. "Ahhoz, hogy a Budapest Filmet Magyarorsz�g legfontosabb f�ggetlen tartalomszolg�ltat�j�v� alak�tsuk, a jelenlegi kiindul�si helyzet olyan kedvez�, mint m�g soha" - mondja Alexander van D�lmen, az A Company vez�rigazgat�ja.

Meger�s�dve j�n ki a v�ls�gb�l

"A Budapest Film n�h�ny er�sebb versenyt�rsa a p�nz�gyi v�ls�g �s egy�b okok miatt le�ll�totta �zleteit �s megh�tr�lt, �gy a Budapest Film m�ra tulajdonk�ppen az egyed�li sz�mottev� filmterjeszt�- �s forgalmaz� t�rsas�g maradt mind a magyar filmproducerek, valamint a nemzetk�zi film�zlet �sszes f�ggetlen c�ge sz�m�ra.

Az A Company besz�ll�s�val a Budapest Filmnek lehet�s�ge lesz, hogy egyr�szr�l az A Company csoport lehets�ges szinergi�j�nak teljes palett�j�t kihaszn�lja, m�sr�szr�l pedig valamennyi magyarorsz�gi telev�zi�s m�sorszolg�ltat�val egy�ttm�k�d�st �p�tsen ki."

Port Ferenc a Budapest Film Zrt. vez�rigazgat�ja elmondta: "Nagyon b�zom benne, hogy az A Company besz�ll�s�val nem csak a Budapest Film Kft. filmbeszerz�ssel kapcsolatos gondjai old�dnak meg, hanem a radik�lisan �talakul� filmterjeszt�si piacon ism�t fejl�d�snek indul a t�rsas�g. Az A Company-val val� szoros egy�ttm�k�d�s r�v�n a Budapest Film Zrt. �ltal �zemeltetett Corvin, M�v�sz, Puskin �s Toldi mozik filmell�t�sa is egy�rtelm�en javulhat."