A jen gyeng�l�se er�s�tette Toki�t

2009.09.29. 8:59

Az amerikai t�zsd�k h�tf�i er�s�d�se �s a jen gyeng�l�se miatt�kedden emelked�ssel z�rt a toki�i t�zsde vezet� r�szv�nymutat�ja �s a�t�bbi �zsiai index is emelked�st mutatott. Ezzel egy�tt az elemz�k a nyugat-eur�pai t�zsdepiacokon vegyes kezd�st v�rnak.

Toki�ban a 225 v�logatott r�szv�ny mozg�s�t jelz� Nikkei�k�zel 1 sz�zal�kos emelked�ssel, 10 105 ponton fejezte be a keresked�st. Az index javul�s�t els�sorban a doll�rral szemben most gyeng�l� - kor�bban kilenc havi cs�csra er�s�d� - jen mozg�sa v�ltotta ki.

A toki�i t�zsdemutat� javul�s�ban jelent�s szerepe volt a j� amerikai t�zsdez�r�snak is: h�rom napi vesztes�g ut�n h�tf�n egy�rtelm� nyeres�ggel fejezt�k be a keresked�st a New York-i �rt�kt�zsde vezet� indexei.�

A hongkongi �rt�kt�zsde ir�nyad� indexe, a Hang Seng mutat�ja kedd reggel - a toki�i t�zsdez�r�s idej�n - 2,2 sz�zal�kos er�s�d�sn�l tartott,�a sz�uli Kospi 0,9 sz�zal�kkal er�s�d�tt kedden,�ezzel szemben a sanghaji �sszetett mutat� 0,91 sz�zal�kos m�nuszn�l j�rt.�

�rt�kforgalmaz�i v�rakoz�sok szerint a vezet� nyugat-eur�pai t�zsd�k vegyesen nyithatnak kedden. A londoni �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�ja, az FTSE-100 mutat� 5 pontos emelked�ssel, 5170 pont k�r�l kezdhet, a frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 index 2 pont k�r�li vesztes�ggel indulhat, a h�tf�i z�r�shoz k�pest.