El�rte a francia telekommunik�ci�s t�rsas�g fels�vezet�s�t a c�g alkalmazottai k�r�ben elk�vetett �ngyilkoss�gi hull�m.

A francia ellenz�ki szocialista p�rt felsz�l�totta a France T�l�com SA vezet�s�t, hogy mondjon le a t�rsas�gn�l bek�vetkezett �ngyilkoss�gok miatt - �rja a Wall Street Journal (WSJ).

A t�nylegesen is illet�kes�korm�nyzat ugyan m�g nem tett ilyen jelleg� nyilatkozatot, de Xavier Darcos, a francia munka�gyi miniszter m�r tal�lkozott a France Telecom eln�k-vez�rigazgat�j�val, Didier Lombard-ral, a t�ma pedig a t�rsas�g munkav�llal�i k�r�ben elk�vetett �ngyilkoss�gok voltak.

H�tf�n egy 51 �ves alkalmazott vetette ki mag�t az ablakon, �s ezzel 24-re n�tt az ut�bbi 18 h�napban �let�knek �nkez�vel v�get vet�k sz�ma. A France T�l�com mintegy sz�zezer embert foglalkoztat.

A France T�l�com els� embere egyel�re annyit jelentett be, hogy a t�sas�g felhagy azzal a gyakorlattal, hogy a k�z�pvezet�ket h�tom �vente �thelyezik egy m�sik irod�ba az orsz�gon bel�l. A France T�l�comot 1997-ben privatiz�lt�k, �s b�r sokakat nem tudtak elbocs�tani a st�tusuk miatt, de a szakszervezetek szerint az �j munkak�r�kkel kapcsolatban nem volt megfelel� a felk�sz�t�s.