Ingatlanfedezet n�lk�li szem�lyi k�lcs�nt csak saj�t fi�kh�l�zat�ban �rt�kes�t okt�ber elsej�t�l az OTP Bank �s a Raiffeisen Bank, k�zvet�t�i partnereikt�l nem fogadnak be ilyen hitelt okt�ber 1-e ut�n. A Hitel �s L�zing Centrum szerint v�rhat�, hogy hamarosan m�sok is ilyen d�nt�st hoznak, mivel az ut�bbi id�ben a t�bbi bank is er�sen korl�tozta e hitelek j�v�hagy�s�t.

Az OTP az MTI �rdekl�d�s�re k�z�lte: visszautas�t minden olyan megalapozatlan h�resztel�st, amely szerint okt�ber 1-je ut�n nem fogad be t�bb szem�lyi k�lcs�n ig�nyl�st, ugyanis a tov�bbiakban is teljes fi�kh�l�zat�n kereszt�l �rt�kes�ti a szem�lyi k�lcs�n�ket. Az �gyfelek t�lnyom� t�bbs�ge - ahogyan kor�bban is - a bank fi�kh�l�zat�ban ny�jtja be szem�lyi k�lcs�n ig�nyl�s�t. Az OTP hitelez�si aktivit�sa nem v�ltozik a szem�lyi k�lcs�n�k piac�n - hangs�lyozta a hitelint�zet, hozz�t�ve: a portfoli�min�s�g az elm�lt negyed�vekben a v�rakoz�soknak megfelel�en alakult.

A Raiffeisen fi�kjaiban tov�bbra is el�rhet� lesz a szem�lyi k�lcs�n - k�z�lt�k. Okt�ber 1-j�t�l azonban csak a fi�kh�l�zatban lehet ig�nyelni, az �gyn�ki �s a mobilbank�ri csatorn�n kereszt�l t�rt�n� szem�lyi k�lcs�n �rt�kes�t�st a bank felf�ggeszti.