K�t nap alatt �sszesen 602 ezer OTP-r�szv�nyt �rt�kes�tett a BONIT�S 2002 Zrt., Cs�nyi S�ndor, a bank eln�k-vez�rigazgat�ja min�s�tett befoly�sa alatt �ll� t�rsas�g, az �zletek egy�ttes �rfolyam�rt�ke meghaladja a 3,2 milli�rd forintot. Az MTI �gy tudja, a befoly� p�nz egy r�sz�b�l a T�r� Rudit gy�rt� marcali Danone-�zemet veszik meg.

A Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n k�z�lt t�j�koztat�s szerint a BONIT�S kedden 319 640 darab OTP r�szv�nyt adott el 5380 forintos �tlag�rfolyamon. Az �zlet �rfolyam�rt�ke mintegy 1,72 milli�rd forint. Ezt megel�z�en, h�tf�n 282 360 darab OTP r�szv�nyt �rt�kes�tett a BONIT�S 5272 forintos �tlag�ron, ennek �rfolyam�rt�ke mintegy 1,49 milli�rd forint. A BONIT�S 2002 Zrt. tulajdona az OTP Bank �ltal kibocs�tott r�szv�nyekb�l 2,5 milli� darabra, 0,89 sz�zal�kra cs�kkent az �gyletek ut�n. Cs�nyi S�ndor k�zvetlen r�szv�nytulajdona v�ltozatlan maradt.

A BONIT�S k�z�lte azt is, hogy a k�zelj�v�ben nem tervez tov�bbi OTP-r�szv�ny �rt�kes�t�st, valamint a r�szv�ny�rt�kes�t�s konkr�t �zleti tranzakci�k finansz�roz�s�t szolg�lja.

Az MTI �rtes�l�se szerint a p�nzt a BONIT�S r�szben a T�r� Rudit gy�rt� marcali �zemmel kapcsolatos eszk�zv�s�rl�sra, r�szben a BONIT�S lej�r� hiteleivel kapcsolatos tranzakci�kra ford�tja a befolyt �sszeget. Ugyancsak ez a p�nz szolg�lhatja a Herz szal�mi megv�s�rl�s�t, amelynek lehet�s�g�r�l Cs�nyi S�ndor a k�zelm�ltban nyilatkozott.