Az elm�lt k�t h�nap emelked�se ut�n �gy t�nik, megtorpant a re�lgazdas�g b�v�l�se - k�z�lte az Ecostat cs�t�rt�k�n az MTI-vel. A kutat�int�zet a Vil�ggazdas�g �s az Ecostat k�z�s indexe, a gyorsul�si ir�nyad� (GYIA) szeptemberi 0,36 sz�zal�kkal visszaes�s�re alapozza kijelent�s�t. Az Ecostat adatai szerint a mutat� �prilis �ta nem cs�kkent ilyen m�rt�kben, az es�s azonban m�g nem volt akkora, hogy kiegyenl�tse az el�z� havi emelked�st. Az ut�bbi egy �vben ez a nyolcadik alkalom, hogy cs�kken�s l�that� a mutat�ban. A GYIA �sszetev�i k�z�l h�rom a n�veked�s, h�t a cs�kken�s ir�ny�ba hatott.

A gyorsul�si ir�nyad� egy elismert, nemzetk�zi m�dszereken alapul� leading indik�tor t�pus� mutat�, amelyet a GDP-t j�l el�re jelz� r�szindik�torokb�l hoztak l�tre. A GYIA mindig az adott h�nap re�lgazdas�gi teljes�tm�ny�t jellemzi, azonnali k�pet ad a hazai folyamatokr�l, m�g a hivatalos statisztikai adatok nemritk�n t�bb h�nap eltelt�vel l�tnak csak napvil�got.