Hirtelen er�s�d�ssel reag�lt a forint arra a h�rre, hogy a Standard & Poor's hitelmin�s�t� p�nteken negat�vr�l stabilra jav�totta Magyarorsz�g ad�sbesorol�s�nak kil�t�s�t. Az eur� �rfolyama p�nteken d�lut�n n�gy �rakor 268,50/70 forintos �rfolyamon stabiliz�l�dott, a cs�t�rt�k d�lut�ni 270,30 forintos szint ut�n. P�nteken�d�lut�n h�romnegyed hatkor�m�g er�sebb, 267,33 forint/eur� volt a kurzus, �jjel�f�l tizenkett�kor�267,50 k�r�l tartott a jegyz�s.

A forint rendk�v�l gyors javul�st mutatott azut�n,�hogy a vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je a "kitart� k�lts�gvet�si konszolid�ci�" eredm�nyeire hivatkozva p�nteken d�lut�n levette a napirendr�l Magyarorsz�g lemin�s�t�s�t. Az eur�val szembeni �rfolyam a bejelent�st k�vet� n�h�ny m�sodpercben 270,50 forintr�l 267,50 forintra esett, amit p�r perccel k�s�bb egy 269,70 forintig tart� korrekci�, majd a 268,50 forint k�r�li szintek stabiliz�l�d�sa k�vetett.

P�ntek d�lut�n �tkor 267,50 k�r�l j�rt az �rfolyam, amely 267 k�zel�be is jutott egy kicsit kor�bban, vagyis a forint m�g egy darabig tov�bb er�s�d�tt p�nteken az S&P bejelent�se ut�n. F�l hatra kicsit visszament az �rfolyam, 267,85-n�l j�rt a forint, azt�n h�romnegyed hatkor �jabb lend�letet kapva, 267,33-ra er�s�d�tt tov�bb a forint. Este nyolckor 267,63-n�l, �jjel tizenegy el�tt nem sokkal pedig 267,52-n�l�tartott a jegyz�s, ak�rcsak �jjel f�l tizenkett�kor.

A bankok besorol�sa nem v�ltozik

Nem befoly�solja a magyar bankok besorol�sait a Standard & Poor's �ltal a magyar szuver�n ad�soszt�lyzatra p�nteken bejelentett kil�t�sjav�t�s, �s nem volt �rdemi hat�sa a magyar ad�ss�g londoni hat�rid�s t�rleszt�sbiztos�t�si cseretranzakci�inak (CDS) �raz�saira sem, mivel az MTI-nek nyilatkoz� szak�rt�k szerint a CDS-piac m�r be�razta az S&P l�p�s�t. A l�p�shez f�z�tt k�l�n banki elemz�s szerint azonban a c�g a szuver�n kil�t�sjav�t�s nyom�n "sem m�dos�tja �rdemben" az �ltala besorol�ssal nyilv�ntartott hat magyarorsz�gi bank - k�zt�k az OTP, a CIB �s a K&H -�meg�t�l�s�t.