K�zel k�t �s f�l sz�zal�kos vesztes�ggel z�rt a toki�i �rt�kt�zsde ir�nyad� Nikkei indexe, mik�zben lejtmenetben voltak a t�bbi vezet� �zsiai b�rz�k is. A toki�i t�zsde 225 v�logatott r�szv�ny�nek Nikkei indexe 2,47 sz�zal�k (246,77 pont) vesztes�ggel 9731,87 ponton, j�lius 22-e �ta legalacsonyabb szinten fejezte be a napot.A toki�i visszaes�st a New York-i �rt�kt�zsde ir�nyad� mutat�inak cs�t�rt�ki 3 sz�zal�kos zuhan�s�val indokolt�k a keresked�k, illetve a jen er�s�d�s�vel a doll�rral szemben, ami �rz�kenyen �rinti a jap�n export�l�kat.

A visszaes�sben az is szerepet j�tszott a megfigyel�k szerint, hogy��a befektet�k egy r�sze nyeres�get realiz�lt az amerikai foglalkoztat�si adat p�nteki ismertet�se el�tt.

A t�bbi vezet� �zsiai b�rze indexe is k�t sz�zal�k k�r�li vesztes�gen �llt p�nteken reggel. A hongkongi Hang Seng 2,5 sz�zal�kkal s�llyedt - miut�n cs�t�rt�k�n z�rva volt nemzeti �nnep miatt -, a tajvani b�rze 1,8 sz�zal�kkal, az ausztr�liai �rt�kt�zsde 2,1 sz�zal�kkal gyeng�lt. P�nteken z�rva volt a d�l-koreai, a k�nai �s az indiai t�zsde.

Cs�kkent Jap�nban�a munkan�lk�lis�g augusztusban a szak�rt�k nagy meglepet�s�re, akik n�veked�sre sz�m�tottak. Az augusztusi munkan�lk�lis�g 5,5 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt a j�liusi 5,7 sz�zal�kr�l a p�nteken k�z�lt adat szerint.

Elemz�k szerint azonban val�sz�n�leg nem egy trend kezdet�t jelzi az augusztusi sz�m, ugyanis jelent�sen cs�kkennek a v�llalati eredm�nyek, emiatt tov�bbi elbocs�t�sokra lehet sz�m�tani, ami a munkan�lk�liek sz�m�nak a n�veked�s�t eredm�nyezi majd. �gy v�lt�k, hogy 2010 m�rcius�gig nem v�rhat� tart�sabb javul�s a munkaer�piacon. Annak ellen�re, hogy havi szinten javult a munkan�lk�lis�g Jap�nban, az id�n augusztusban 32,7 sz�zal�kkal t�bb munkan�lk�li volt, mint egy �ve, sz�muk 3,61 milli� volt.