Az MNB szigor�tan� a devizahitelez�st, a Standard & Poor's hitelmin�s�t� jav�totta a magyar ad�sbesorol�st, ennek nyom�n a forint sz�mottev�en er�s�d�tt, a BUX viszont cs�kken�ssel z�rt. Tov�bbra is m�lyben az amerikai aut�elad�sok, a szlov�k aut�ipar viszont kil�bal�ban van. Csehorsz�gban tov�bbi megszor�t�sok v�rhat�ak, Lengyelorsz�g Izlandnak ad hitelt. V�ls�gh�rad� h�tf� hajnalban.

H�tf�n k�zz�teszik a n�met �s az eur�z�na augusztusi kiskereskedelmi adatait, amelyek a v�rakoz�sok szerint a visszaes�s enyhe n�veked�s�t mutatj�k.

Ugyancsak kij�nnek az eur�pai beszerz�si menedzserindexek szeptemberi sz�mai, az olasz �s a brit v�rhat�an javul, am�g a�franci, a�n�met �s az eur�z�nabeli sz�mok stagn�l�st mutatnak.

Magyarorsz�gon a P�nz�gyminiszt�rium k�zz�teszi az �llamh�ztart�s szeptemberi gyorst�j�koztat�j�t. H�tf�n megkezd�dik a 2010-es k�lts�gvet�s �ltal�nos vit�ja, a k�pvisel�k 30 �r�t ford�thatnak erre.

A KSH k�zz�teszi a kereskedelmi sz�ll�shelyek janu�r-j�liusi forgalm�nak sz�mait, a jegybank pedig az �llampap�rok szeptemberi aukci�s �tlagkamatait, illetve a referenciahozamokat �s�BUX�alakul�s�t.

A jegybank szigor�tan� a devizahitelez�st

Negat�vr�l stabilra jav�totta Magyarorsz�g ad�sbesorol�s�nak kil�t�s�t a Standard & Poor's hitelmin�s�t�, a "kitart� k�lts�gvet�si konszolid�ci�" eredm�nyeire hivatkozva. Hirtelen er�s�d�ssel reag�lt a forint a h�rre, a BUX viszont h�szezer pont al� esett.

Magyarorsz�gon�a jegybank g�tat vet a nyakl� n�lk�li devizahitelez�snek �s meger�s�tik a t�kepiaci fel�gyeletet.

Bizonyos felt�telek mellett az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD) finansz�roz�st tud biztos�tani a M�V-nak.

Az amerikai aut�elad�sokat f�ldh�z v�gta az �llami p�nzpumpa, a roncsaut�-program kiapad�sa, ami miatt elt�ntek a vev�k a szalonokb�l. A 23 sz�zal�kos szeptemberi hanyatl�s a General Motorst �s a Chryslert �rintette legink�bb.

Neh�z lesz a recesszi� ut�ni fel�p�l�s

A hossz� recesszi� az eur�pai orsz�gokban a jelek szerint a v�g�hez k�zeledik, a gazdas�gi fel�p�l�s azonban val�sz�n�leg lass� �s t�r�keny lesz.

A j�v� �vi k�lts�gvet�s tervezete szerint j�v�re az idein�l t�bb p�nz jut az eg�szs�g�gynek.

T�l a m�lyponton a szlov�k aut�ipar,�Csehorsz�gban�az eddigieken k�v�l �jabb megszor�t�sokat l�ptetnek �letbe j�v�re,�hogy az �llamh��ztart�s hi�ny�t siker�lj�n a tervezett 5,3 sz�zal�kon tartani. .

Lengyel hitel Izlandnak

Lengyelorsz�gban az �llamad�ss�g v�rhat� emelked�se miatt 2015 ut�nra tol�dhat az eur��vezeti csatlakoz�s, Vars�Izlandot hitelezi

Egy hetes munkasz�nettel��nneplik�K�n�ban a�kommunista �llam megalap�t�s�nak 60. �vfordul�j�t: b�r a gy�rak le�llnak, az irod�k pedig bez�rnak, a belf�ldi turizmus hatalmas lend�letet adhat a gazdas�gnak.

A bankok igyekeznek ellen�llni, de a p�nz�gypolitika �llami ir�ny�t�i elk�telezettnek mutatkoznak a p�nzint�zetek megregul�z�sa ir�nt.