H�nig P�ter megism�telte, hogy j�v�re 40 milli�rd forinttal kevesebb forr�st terveznek a telep�l�sek k�z�tti k�z�ss�gi k�zleked�sre, a M�V-n�l 37 mell�kvonalat vizsg�lnak, de d�nt�s m�g nem sz�letett ezek sors�r�l.

Halad�ktalanul v�ltoztatni kell a k�z�ss�gi k�zleked�sen a hat�kony m�k�d�s �rdek�ben - mondta H�nig P�ter k�zleked�si miniszter cs�t�rt�k�n a Budapesti Kereskedelmi �s Iparkamara (MKIK) szakmai rendezv�ny�n.

Utalt arra, hogy j�v�re a k�z�ss�gi k�zleked�sben volumencs�kken�s v�rhat�, a vas�t eset�ben ez el�rheti a 8 milli�rd forintot is. Elmondta, hogy 37 mell�kvonalat vizsg�lnak, de d�nt�s m�g nem sz�letett ezek sors�r�l.

A tervek szerint a hossz� t�v� k�zleked�sben a vasutat prefer�lj�k. Sz�m�t�saik szerint az orsz�gos vas�th�l�zaton az �j menetrendben 10 perccel cs�kken majd �tlagosan a menetid� az �temes k�zleked�snek k�sz�nhet�en. H�nig P�ter megism�telte, hogy j�v�re 40 milli�rd forinttal kevesebb forr�st terveznek a telep�l�sek k�z�tti k�z�ss�gi k�zleked�sre.

A k�zleked�si miniszt�rium t�j�koztat�sa szerint az id�n 330 milli�rd forintot ford�tottak a helyk�zi k�z�ss�gi k�zleked�sre, amely a GDP 1,3 sz�zal�ka. Ebb�l a k�lts�gvet�sben a k�zleked�si miniszt�rium fejezet�ben 195 milli�rd forint szerepel, amelyet k�lts�gt�r�t�sk�nt �s vesztes�gt�r�t�sk�nt adnak a szolg�ltat�knak, a t�bbi a M�V Cargo privatiz�ci�s bev�tel egy r�sz�b�l, illetve a fogyaszt�i �rkieg�sz�t�sb�l sz�rmazik.

A miniszter elmondta, hogy j�v�re az idei 195 milli�rd forint k�lts�gvet�sben l�v� t�mogat�s cs�kkenne 40 milli�rd forinttal, amelynek hi�ny�t hitellel kellene p�tolni, �s tov�bbi 48 milli�rd forint hitelre lenne sz�ks�g a c�gek szervezeti �talak�t�s�nak lebonyol�t�s�hoz h�rom �v alatt.

H�nig P�ter kit�rt arra, hogy a k�z�ss�gi k�zleked�sr�l sz�l� korm�nyhat�rozatban szerepl� �temben haladnak a munk�k. Szerd�n d�nt�s sz�letett a M�V-�talak�t�s�nak koncepci�j�r�l. Eszerint a vas�ti szem�lysz�ll�t�st �jraszervezik, de a r�szletek kidolgoz�sa m�g folyamatban van.