Oszk�: Vesz�lyben a t�vh��fa cs�kkent�se

2009.10.08. 11:58

Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter k�z�lte, a k�rh�zaknak �tcsoportos�tott pluszforr�s�bizonytalann� tette�a ny�ron be�g�rt t�vh��fa-cs�kkent�st. A P�nz�gyminiszt�rium�cs�t�rt�k�n megjelent �ll�spontja szerint ha nem puhul a k�lts�gvet�s, meglesz az int�zked�s forr�sa.

Vesz�lybe ker�lt a t�vh� �f�j�nak j�v� �vi cs�kkent�se - k�z�lte Oszk� P�ter cs�t�rt�k�n. A k�rh�zaknak �tcsoportos�tott pluszforr�s olyan tartal�kokat �rint, amelyeket a t�vh� �facs�kkent�s�re k�l�n�tettek el - mondta a p�nz�gyminiszter sajt�t�j�koztat�n. A ny�ron m�g arr�l volt sz�, hogy j�v� janu�rt�l a legalacsonyabb, 5 sz�zal�kos ad�kulcsba ker�lhet a t�vf�t�s.

"Ha a t�vh��fa-cs�kkent�st meg akarjuk csin�lni, akkor dolgoznunk kell m�g azon, hogy ez milyen int�zked�sek eredm�nyek�nt tehet� meg" -�k�z�lte Oszk�. Eml�keztetett: mindig is �gy nyilatkozott a t�vh� �f�j�nak cs�kkent�s�r�l, hogy akkor van r� lehet�s�g, ha a k�lts�gvet�si t�rv�nyt �gy fogadj�k el, hogy megfelel� tartal�kok maradnak erre a c�lra. Ezek a tartal�kok most a sz�ks�ges szint al� cs�kkentek - tette hozz�.

Az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�csoportja tov�bbra is elk�telezett a t�vh� �f�j�nak 5 sz�zal�kra cs�kkent�s�ben - jelezte a szocialista frakci� Oszk� sajt�t�j�koztat�ja ut�n. A t�vh� �f�j�nak cs�kkent�se melletti elk�telezetts�g a korm�nnyal val� egyeztet�sen alapul - �ll T�bi�s J�zsef frakci�igazgat� k�zlem�ny�ben.

A Fidesz szerint �tver�s volt a korm�ny �s az MSZP �g�rete a t�vf� �f�j�nak cs�kkent�s�re. L�szl� Tam�s, az ellenz�ki p�rt k�pvisel�je �gy l�tja: azonnali seg�ts�gk�nt sz�ks�g lenne az �facs�kkent�sre. Eml�keztetett: ha - legut�bb - m�rciusban nem utas�totta volna el a korm�nyt�bbs�g a Fidesz javaslat�t, akkor a panellak�sokban �l�k m�r h�napok �ta 4-5 ezer forinttal kevesebbet fizetn�nek.

A N�pszabads�g �ppen cs�t�rt�k�n �rt arr�l, hogy a szocialista frakci� �s a P�nz�gyminiszt�rium egym�sra mutogat a t�vh� �f�j�nak be�g�rt m�rs�kl�se �gy�ben. A PM sz�viv�je a lapnak m�g azt mondta, hogy a k�lts�gvet�s elfogad�s�t�l f�gg, lesz-e forr�s az alacsonyabb �fakulcs miatti bev�telkies�s p�tl�s�ra: ha a k�pvisel�k nem puh�tj�k fel a b�dzs�t, meglesz az ad�cs�kkent�s, b�r "nem biztos, hogy janu�rt�l".

K�kesi Tibor, az MSZP orsz�ggy�l�si k�pvisel�je - a frakci�ban a k�lts�gvet�si �gyek egyik felel�se - viszont k�z�lte, a szocialista k�pvisel�csoport nem l�tja a forr�s�t a t�vf�t�si �fa cs�kkent�s�nek a form�l�d� 2010-es k�lts�gvet�sben. A f�t�st�mogat�si rendszer �talak�t�sa, a k�lts�gvet�si keretek visszafog�sa miatt szerinte a rendelkez�sre �ll� forr�s nem elegend� a kulcs m�rs�kl�s�re.

Az �facs�kkent�s fedezet��l szolg�l� forr�s keresg�l�se el�tt mind�ssz egy nappal �rt v�get a gyermek�tkeztet�si t�mogat�sok k�r�li hozavona.��A PM �ltal �ssze�ll�tott k�lts�gvet�si javaslat alapj�n j�v�re az idei �sszeg harmada jutott volna a menz�n �tkez� gyerekek t�mogat�s�ra, de a miniszt�rium a b�r�latok hat�s�ra gyorsan r�j�tt, hogy van t�bb p�nz a c�lra -�igaz, tov�bbra sem vil�gos, hogy honnan.

KAPCSOLÓDÓ CIKK